Pravo da se bude drugačiji

6. jun 2003.
Beogradski centar za ljudska prava osuđuje napade  i pretnje linčom kojima su ovih dana izloženi članovi udruženja Društvo za duhovnu nauku »Sanatan« i njihova imovina u Belom Potoku. Centar osuđuje i  neodgovorno i senzacionalističko pisanje nekih štampanih medija o ovom slučaju. Za Beogradski centar  to je znak ksenofobije i nepristajanja na različitost. Društvo je registrovano kao udruženje građana i uživa ustavom garantovano pravo na slobodu udruživanja i slobodu izbora svog sedišta.

Veoma zabrinjava pasivan i nemaran stav nadležnih organa, pre svega policije, koji bi trebalo da zaštite pravo građana na mirno uživanje imovine i neometano delovanje udruženja u skladu sa zakonom.

Centar smatra da su netolerantnost i zaverenička svest imale za posledicu niz tragičnih događaja na ovim prostorima pa je društvena opasnost ovakvog ponašanja još veća. Pravo da se bude drugačiji se odnosi na nacionalna, ali i  verska osećanja. Čak i kada se radi o alternativnim verskim zajednicama. To bi pravo građani morali da uvažavaju u svojim lokalnim zajednicama.