„Pravo na azil u Republici Srbiji 2016″

20. mart 2017.

17353367_1512889228723608_3975255563099517005_nBeogradski centar za ljudska prava predstavio je svoj izveštaj Pravo na azil u Republici Srbiji 2016″ na konferenciji za novinare 20. marta. 2017. godine. 

Tokom 2016. godine, 12.821 osoba je tražila azil u Srbiji. Na položaj osoba u potrebi za međunarodnom zaštitom uticale su politike susednih zemalja kao i odluke koje su donošene na nivou Evropske unije. Iako je u 2016. godini zabeležen najveći broj usvojenih zahteva za azil (42) od stupanja na snagu Zakona o azilu, položaj tražilaca azila i osoba kojima je dodeljeno utočište ili supsidijarna zaštita nije umnogome unapređen. Postojeći zakonodavni okvir nije uspeo da odgovori na brojne situacije koje su se dešavale u praksi, te je tako veliki deo aktivnosti koje su državni organi sprovodili prema migranitma počivao na ad hoc rešenjima i bio usmeren, pre svega, na humanitarnu pomoć i smeštaj, dok sistemska rešenja kao i jasna migraciona politika nisu uspostavljeni.