Pravo na azil u Republici Srbiji, Izvestaj za period januar – mart 2017.

3. maj 2017.

azil izvetajU periodu od januara do kraja marta 2017. godine, Republika Srbija je nastavila da humanitarno zbrinjava veliki broj migranata, ne procenjujući u svakom slučaju da li su u pitanju osobe koje imaju potrebu za međunarodnom zaštitom i ne utvrđujući status tih stranaca pojedinačnom odlukom.

Beogradski centar za ljudska prava sastavio je periodični izveštaj koji prikazuje sažetu analizu prakse nadležnih organa i dešavanja u oblasti izbegličkog prava u Srbiji u prva tri meseca 2017. godine, a na osnovu informacija koje je tim Beogradskog centra za ljudska prava sakupio u radu na terenu i zastupajući tražioce azila, kao i na osnovu podataka dobijenih od UNHCR.

PRAVO NA AZIL U REPUBLICI SRBIJI, IZVESTAJ ZA PPERIOD JANUAR-MART 2017.