Pravo za pristup informacijama ugroženo, a najavljene izmene zakona ne rešavaju sve bitne probleme

28. septembar 2021.

spikoalicija-logoSaopštenje za javnost povodom Međunarodnog dana pravo javnosti da zna

Koalicija za slobodu pristupa informacijama, povodom Međunarodnog dana prava javnosti da zna, ukazuje na to da građani Srbije, ni u proteklih 12 meseci nisu mogli da ostvare svoje ustavno i zakonsko pravo u mnogim bitnim slučajevima.

Napretka nije bilo kada je reč o dugogodišnjim nerešenim problemima, uključujući neizvršavanje rešenja Poverenika za informacije, odsustvo odgovornosti zbog takvog kršenja zakona i ignorisanje zahteva za pristup informacijama od strane Vlade Republike Srbije. Povodom izveštaja Poverenika za 2020. godinu, Skupština još uvek nije donela zaključke.

Pored toga, pandemija COVID-19 iskorišćena je za dodatno sužavanje prava javnosti da zna, tako što su informacije o svim nabavkama povezanim sa pandemijom proglašene za tajnu.

Obimne izmene i dopuna Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, na koje se čeka godinama, još uvek nisu dovedene do kraja. Predlozi koje je Koalicija dala tokom javne rasprave doprineli su značajnim unapređenjima novog nacrta ovog akta u odnosu na prethodne verzije.

Međutim, Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu još uvek nije objavilo razloge za neprihvatanje drugih predloga sa javne rasprave. Ujedno, Koalicija za slobodu pristupa informacijama još uvek čeka rešenja Poverenika po žalbama protiv ovog ministarstva zbog nepostupanja po zahtevima u vezi sa izradom Nacrta zakona.

Za neke od ključnih problema koji su se jasno pokazali u primeni zakona i dalje se ne nude rešenja. Tako će građani i dalje biti uskraćeni za efikasnu pravnu zaštitu u slučajevima kada im informacije uskrate Vlada i Vladine službe, Skupština, Predsednik, Vrhovni i Ustavni sud, kao i Republičko javno tužilaštvo, a nakon usvajanja izmena zakona i Narodna banka. Pored toga što je štetno, ovakvo kvarenje Zakona je suprotno i ustavnom načelu zabrane sužavanja dostignutog nivoa ljudskih prava.

Koalicija još jednom poziva resorno Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, da tekst izmena zakona dodatno poboljšaju, da ispune obaveze iz akcionog plana za sprovođenje Medijske strategije i Akcionog plana za Poglavlje 23 sa EU i da u praksi obezbede dostupnost svih informacija od javnog značaja i odgovornost rukovodilaca institucija koji grubo narušavaju prava građana.

Članice koalicije:

 • RERI
 • Transparentnost Srbija
 • Fondacija za otvoreno društvo
 • Praxis
 • Građanske inicijative
 • Crta
 • Inicijativa mladih za ljudska prava
 • Yucom
 • Partneri za demokratske promene Srbija
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • Odbor za ljudska prava Niš
 • Share fondacija
 • Toplički centar za demokratiju i ljudska prava
 • Udruženje građana Sretenje