Predstavljamo periodični izveštaj „Pravo na azil u Republici Srbiji – Izveštaj za period jul – septembar 2021″

19. новембра 2021.

Capture naslovna periodični izveštaj

Tim Beogradskog centra za ljudska prava sastavio je izveštaj o pravu na azil u Republici Srbiji koji se odnosi na period od jula do kraja septembra 2021. godine.
 
U izveštaju je analiziran položaj tražilaca azila i izbeglica na osnovu saznanja koje je tim Centra prikupio tokom zastupanja u postupku azila, terenskog rada i pružanja podrške u integraciji. Pored ilustracije relevantnih odluka nadležnih organa donetih u izveštajnom periodu, dat je osvrt i na aktivnosti Centra pokrenute u oblasti integracije tražilaca azila i izbeglica, te pristupa pravu na obrazovanje.
 
Izveštaj takođe sadrži podatke koje je Beogradski centar za ljudska prava prikupio kroz redovnu saradnju i komunikaciju sa državnim organima i UNHCR-om. Statistički podaci obuhvataju period od 1. jula do 30. septembra 2021. godine. 
 
Izveštaj je prvenstveno namenjen državnim organima u čijoj je nadležnosti ostvarivanje prava tražilaca azila i osoba kojima je dodeljena međunarodna zaštita, ali i drugim profesionalcima koji prate stanje u oblasti azila. 
 
Izveštaj možete preuzeti ovde.