Predstavljanje knjige Elija Taubera, Holokaust u Bosni i Hercegovini

2. april 2015.

Beogradski centar za ljudska prava, Beogradski multireligijski i interkulturni centar i Hrišćanski kulturni centar, predstavili su knjigu  Elija Taubera, Holokaust u Bosni i Hercegovini,  

  O knjizi su govorili:

  • dr Žarko Korać, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu
  • dr Olga Manojlović Pintar, Institut za noviju istoriju Srbije
  • mr Marko Oršolić, BEMIC – Beogradski multireligijski i interkulturni centar.

Knjiga je prvi puta predstavljena javnosti u januaru 2015. godine u Sarajevu, prilikom obeležavanja sedamdesetogodišnjice oslobađanja logora Aušvic.

Tom prilikom, autor je rekao:

Kada si ih (Židove) obespravio i kada si ih potpuno društveno, ekonomski i socijalno uništio, onda ih nije bio problem spremiti u koncentracione logore. Taj proces obespravljivanja, to je ono o čemu treba da govorimo…