Predstavljanje publikacije „Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19: Heroji ili zanemarene žrtve“ u četvrtak 28. aprila od 10 časova

21. april 2022.

Capture publikacija lekariBeogradski centar za ljudska prava i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije predstaviće u četvrtak 28. aprila publikaciju Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19: Heroji ili zanemarene žrtve.

Pojava virusa SARS-CoV-2 imala je veliki uticaj na zdravstveni sistem Srbije, organizaciju rada i prava zdravstvenih radnika. Zdravstveni sistem nije bio spreman da adekvatno reaguje u kriznim situacijama bez kršenja prava zdravstvenih radnika. Najveći broj povreda prava bio je u oblasti radnih prava, prava na zdravstvenu zaštitu, slobodu udruživanja, mišljenja i izražavanja, kao i zaštite samohranih roditelja i dece za vreme pandemije, što je detaljno opisano u publikaciji.

Publikacija će biti predstavljena 28. aprila od 10 časova u Medija centru u Beogradu. Na događaju će govoriti:

  • Vladica Ilić, Beogradski centar za ljudska prava;
  • Gorica Đokić, članica Sindikata lekara i farmaceuta i autorka publikacije; 
  • Marina Mijatović, advokatica i autorka publikacije. 

 Pandemija COVID-19 pokazala je neophodnost angažovanja svih nadležnih institucija u cilju podizanja kapaciteta zdravstvenog sektora u kriznim situacijama, boljeg poštovanja prava zdravstvenih radnika i obezbeđivanja adekvatnih uslova za rad. Podaci koji pokazuju da Srbija ima ubedljivo najveći broj preminulih lekara i zdravstvenih radnika od koronavirusa među zemljama u regionu, crveni su alarm koji zahteva detaljnu analizu, kako bi se budućim epidemijskim i pandemijskim krizama zdravstveni sistem uspešnije suprotstavio, obezbeđujući adekvatnu zaštitu kako prava pacijenata tako i zdravstvenih radnika.   

Publikacija o pravima zadravstvenih radnika u Srbiji za vreme pandemije bolesti COVID-19 nastala je kao deo istraživanja u okviru projekta „Zaštita prava zdravstvenih radnika“ koji su u prethodnih godinu dana sproveli Beogradski centar za ljudska prava i Sindikat lekara i famraceuta. Projekat je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda SAD i USAID. 

Predstavljanje publikacije „Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19: Heroji ili zanemarene žrtve“ može se pratiti uživo 28. aprila 2022. godine od 10 časova preko Facebook straniceBeogradskog centra za ljudska pravai preko Web portala Medija centra, YouTube kanala i Facebook stranice Medija centra: