Predstavljena publikacija „Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije kovid-19 u Srbiji. Heroji ili zanemarene žrtve?”

28. april 2022.

DSC_0016Beogradski centar za ljudska prava i Sindikat lekara i farmaceuta Srbije predstavili su danas na konferenciji za medije u beogradskom Medija centru publikaciju Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19: Heroji ili zanemarene žrtve.

Jedna od autorki publikacije, advokatica Marina Mijatović tom prilikom je istakla da je u svakom segmentu tokom trajanja pandemije COVID-19 bilo i da ima kršenja prava zdravstvenih radnika. Kako je navela, najviše su kršena prava iz radnog odnosa. Naredbe i instrukcije nadležnih koje su upućivane zdravstvenim radnicima nisu bile precizne već često konfuzne, dok lekari ni u jednom segmentu nisu dobijali tačne i pouzdane informacije ili ih uopšte nisu dobijali.

DSC_0005

„Praksa je pokazala da pravo na bezbednost i zdrave uslove rada nije uopšte poštovano“, rekla je Mijatović i dodala da nije bilo obezbeđno dovoljno zaštitne opreme. Ona je navela da nije bilo psihološke zdravstvene zaštite, da dnevni i nedeljni odmori zdravstvenih radnika nisu bili poštovani u potpunosti i da oni često nisu znali tačan raspored radnog vremena.

Mijatović je dodala da je zdravstveni sistem generalno bio loše organizovan u pogledu zaštite prava zdravstvenih radnika, kojima je bilo zabranjeno da iznose podatke o stanju u zdravstvenom sistemu. Kako je icenila, trebalo bi hitno da se preduzmu mere da se ta kršenja eliminišu ili makar umanje.

DSC_0029 (1)

Članica Sindkata lekara i farmaceuta i jedna od autorki publikacije doktorka Gorica Đokić ocenila je da su „zdravstveni radnici u Srbiji i heroji i bespotrebne žrtve“.

Ona je predstavila rezultate istraživanja stavova zdravstvenih radnika o poštovanju i kršenju njihovih prava tokom pandemije koji su pokazali da 91,4 % zdravstvenih radnika nije pitano da li imaju maloletnu decu i da li su samohrani roditelji pre nego što su bili upućivani u kovid sistem, kao i da 84 % zdravstvenih radnika nije pitano da li želi ili da li može da radi u kovid sistemu.

Capture publikacija lekariDoktorka Đokić je dodala da skoro 32 % zdravstvenih radnika ima hronične bolesti koje se smatraju faktorom rizika za težak oblik COVID-19 infekcije, a da pre upućivanja u kovid sistem čak 90 % zdravstveih radnika nije pitano da li boluje od hroničnih bolesti.

„Četrdeset odsto nije imalo dovoljno zaštitne opreme što je šokantan podatak, a 60 odsto zdravstvenih radnika u kovid sistemu radilo je u smenama koje su više od osam sati u punoj zaštitnoj opremi kada je bilo. Preko 50 odsto nije imalo pravo na pauzu ili je eventualno imalo retku mogućnost da napravi pauzu“, istakla je ona.

Prema njenim rečima, 62 % zdravstvenih radnika je u kovid sistem upućivano na osnovu usmenog naređenja, a 81 % nije znalo na koji period su upućivani u kovid sistem. Ona je istakla i da 55 % zdravstvenih radnika nije imalo mogućnost niti smelo da iznese svoje mišljenje u vezi sa organizacijom rada u kovid sistemu, a da je 10 % zbog toga eksplicitno kažnjeno. Kako je istakla, 14,5 % zdravstvenih radnika u Srbiji nije dobilo nikakvu novčanu nagradu za rad u kovid sistemu.

„Uprkos svemu tome, skoro 97 odsto zdravstvenih radnika nije odbilo da radi u kovid sistemu“, rekla je ona.

Publikacija Prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19: Heroji ili zanemarene žrtve dostupna je OVDE.

Prilikom predstavljanja publikace u Medija centru prikazan je i video svedočenja zdravstvenih radnika o kršenju njihovih prava tokom COVID-19.

Publikacija o pravima zadravstvenih radnika u Srbiji za vreme pandemije bolesti COVID-19 nastala je kao deo istraživanja u okviru projekta „Zaštita prava zdravstvenih radnika“ koji su u prethodnih godinu dana sproveli Beogradski centar za ljudska prava i Sindikat lekara i famraceuta. Projekat je finansiran od strane Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda SAD i USAID. U okviru projekta tokom 2021. godine sprovedeno je i istraživanje na temu poštovanja ljudskih prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19. Više informacija o tome možete naći OVDE.

Konferenciju za medije u beogradskom Medija centru možete pogledati ovde: