Prevod i objavljivanje knjige Philip Leach: Taking a case to the European Court of Human Rights, 2. izdanje

15. februar 2006.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost I saradnju/Organisation for Security and Cooperation in Europe (OSCE)
Trajanje projekta: oktobar 2006 – avgust 2007

Beogradski centar je smatrao da je knjiga Filipa Liča u kojoj se on bavi praksom Evropskog suda za ljudska prava veoma važan vodič prvenstveno za advokate ali i za sudije, tužioce i celu pravnički struku jer se on u svojoj knizi bavi konkretnim slučajevima i ukazuje na standarde koje Evropski sud u svojim presudama primenjuje. Prevod ove knjige omogućio je da veći broj pravnika koji ne mogu da čitaju literaturu na stranim jezicima bude upoznat sa evropskim standardima i da se tako obogati literatura na srpskom jeziku koja se bavi ovom temom.