Prevod i objavljivanje knjige: Gari Simpson, “Velike sile i odmetničke države: neravnopravni suvereni u međunarodnom pravnom poretku”

9. januar 2006.

Donator:  Ambasada Velike Britanije u Beogradu

Trajanje projekta: juni – decembar 2006

Objavljivanjem knjige profesora Simpsona Beogradski centar za ljudska prava nameravao je da doprinese razumnijem i teoretski utemeljenijem shvatanju odnosa međunarodne zajednice i Srbije. Dr Ivan Janković, advokat iz Beograda, preveo je bez naknade knjigu profesora Simpsona. Gari Simpson (Gary Simpson) je redovni profesor međunarodnog javnog i međunarodnog krivičnog prava na pravnom odeljenju Londonske škole ekonomije, a u ovoj knjizi bavi se  teoretskim istraživanjem pravnih mehanizama koji omogućavaju vladavinu moćnih i marginalizaciju slabih država u međunarodnim odnosima. On ukazuje na odnos načela suverene jednakosti država i legalizovane nadmoći ekonomski i politički jakih država. Simpson pokazuje kako pojedine države dobijaju epitet nepoželjnih u međunarodnom poretku i kako se podvrgavaju međunarodnim sankcijama, i tu tezu dokazuje prikazivanjem međunarodnog poretka kroz istoriju analizirajući sistem ravnoteže snaga koji je postojao u Evropi između 1815. godine do Prvog svetskog rata, sistem zasnovan na načelima Društva naroda i sistem koji je uspostavljen Poveljom Ujedinjenih Nacija. Po njemu, zajedno sa Irakom, Iranom i Avganistanom, Srbija predstavlja dobar primer nepoželjne države pa je upravo ta činjenica opredelila Beogradski centar da objavi ovu knjigu na srpskom jeziku i da tako upotpuni literaturu iz oblasti teorije međunarodnih odnosa.