“Primena načela nekažnjavanja izbeglica u prekršajnom postupku”

14. jun 2016.

image-0.02.01.2351437bcf7372d667f401db44053a881df6f7b50a35dd2e22a7353a433a2078-VBeogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku UNHCR, 13. juna 2016. godine organizovao predstavljanje priručnika “Primena načela nekažnjavanja izbeglica u prekršajnom postupku” čije su autorke Radmila Dragičević Dičić, sudija Vrhovnog kasacionog suda, Marija Vuković Stanković, sudija Prekršajnog apelacionog suda i Lena Petrović, pravnik Beogradskog centra za ljudska prava.Kako bi se pružila podrška sudijama prekršajnih sudova u primeni načela izbegličkog prava, Beogradski centar za ljudska prava je uz saradnju sa Pravosudnom akademijiom i uz pomoć sredstava UNHCR, tokom 2014. i 2015. godine organizovao 14 seminara za sudije. Između ostalog, na seminarima su sudije imale mogućnost da o svojim stavovima i dilemama diskutuju sa svojim kolegama kao i sa predstavnicima UNHCR i Republičkog javnog pravobranilaštva.

Kroz analizu prakse i kroz dijalog sa sudijama prepoznata je potreba za izradom priručnika kako bi se u jednom dokumentu saželo sve ono što je važno za pravilno i zakonito vođenje prekršajnog postupka prema strancima u potrebi za međunarodnom zaštitom. Priručnik ima za cilj da pruži sudijama odgovore na brojne nedoumice kada je u pitanju vođenje prekršajnog postupka zbog nezakonitog ulaska ili boravka stranca u Srbiji kao i da im približi i olakša primenu načela nekažnjavanja tražilaca azila i izbeglica, te tako doprinese i ujednačavanju raznolike sudske prakse. Autorke su priručnik predstavile sudijama Prekršajnog apelacionog suda, Prekršajnog suda u Beogradu, Rumi i Pančevu.

Priručnik možete preuzeti ovde