Projekti

Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća

 Donator: Kancelarija za ljudska i manjinska prava

Trajanje: 1. maja 2019 – 30.oktobar 2019.

macka slicicaOd 1. maja 2019. godine je započet program Mladi i ljudska prava: mehanizmi učešća, podržan od strane Kancelarije za ljudska i manjinska prava, a koji sprovodi Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih (KOMS). U svetlu usvajanja Rezolucije 35/14 od strane Saveta za ljudska prava, koja podstiče države članice na izveštavanje o stanju ljudskih prava mladih kroz Univerzalni periodični pregled, glavni cilj sadašnjeg programa biće osnaživanje organizacija mladih i za mlade u oblasti izveštavanja i mehanizama zaštite ljudskih prava mladih. (više…)

NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih

proj

 

 

Donator:  Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava EU (CFCU) 

Trajanje projekta:  24 decembar 2018. - 23 septembar 2020. 

Projekat: Zapošljavanje mladih, fokusiran na društvene inovacije u oblasti zapošljivosti mladih, naglašavajući međusektorsku saradnju kako bi se obezbedila održiva rešenja za potrebe mladih.

Beogradski centar za ljudska prava realizuje projekat u saradnji sa Krovnom organizacijom mladih Srbije (KOMS), Nacionalnom asocijacijom praktičara i praktičarki omladinskog rada (NAPOR) i organizacijom Empirija.  (više…)

Moj grad, moja prava: Škole ljudskih prava i vladavine prava za mlade

Donator: Misija OEBS u Srbiji

Trajanje: 1. maj – 30. novembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava treću godinu za redom sprovodi projekat Moj grad moja prava – škola ljudskih prava i vladavine prava za mlade, uz podršku Misije OEBS u Sribiji. Cilj projekta je da se mladi ljudi širom Srbije upoznaju sa idejom, pojmom i mehanizmima zaštite ljudskih prava, pitanjima diskriminacije, vladavine prava, i kreiranja predloga javnih politika. Takođe, učesnici škola će biti podstaknuti da prepoznaju i analiziraju kršenja ljudskih prava i druge probleme sa kojima se mladi susreću, ali i da razviju konkretna rešenja i daju doprinos unapređenju poštovanja ljudskih prava u svojoj zajednici.  (više…)

Ka održivom modelu zaštite ranjivih kategorija migranata u Srbiji

Donator: Međunarodna organizacija za migracije

Trajanje projekta: 1. april – 30. septembar 2019. godine

Projekat se sprovodi u okviru programa švajcarko-srpskog migracionog partnerstva koji je nastao je na osnovu izraženih potreba nadležnih institucija Republike Srbije. Cilj programa je da doprinese jačanju i unapređenju socijalne zaštite migranata u Srbiji kroz povećanje dostupnosti i kvaliteta socijalnih usluga i programa podrške u lokalnim zajednicama. U okviru ovog programa Beogradski centar za ljudska prava sprovodi projekat usmeren ka jačanju kapaciteta centara za socijalni rad i omladinskih radnika kao i unapređenju međusektorske saradnje uz aktivno uključivanje samih migranata. (više…)

Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou

Donator: Savet Evrope
Trajanje projekta: 1. februar – 25. april 2019. godine

Beogradski centar za ljudska prava učestvuje u realizaciji projektnih aktivnosti u okviru zajedničkog projekta Saveta Evrope i Evropske unije „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i jačanje primene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“, koji je započet u Crnoj Gori. (više…)

Zaštita žrtava mučenja, borba protiv nekažnjivosti državnih službenika za dela torture i jačanje sistema zaštite izbeglica od proterivanja

Donator: Dobrovoljni fond za žrtve torture Ujedinjenih nacija (United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture)

Trajanje projekta: 1. januar – 31. decembar 2019.

Zahvaljujući ovom projektu, Beogradski centar za ljudska prava dobio je mogućnost da pruža prvenstveno pravnu, ali i drugu neophodnu (npr. medicinsku), pomoć žrtvama mučenja i članovima njihovih porodica. Pored direktne pomoći, naša zalaganja usmerena su i na: obeštećenje žrtava, borbu protiv nekažnjavanja službenih lica za dela mučenja, krivično gonjenja počinilaca i, uopšte, suzbijanje torture. (više…)