Projekti

Borba protiv diskriminacije po svim osnovama u obrazovnom sistemu Srbije

 european flag logo centra

 

alt

 

Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji u okviru projekta ”Podrška civilnom društvu” koji finasira EU

 Donator: Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji

Trajanja projekta: 2011 – 2012

Projekat “Borba protiv svih vidova diskriminacije u obrazovnom sistemu Srbije” koji realizuju Komitet pravnika za ljudska prava i Beogradski centar za ljudska prava pod pokroviteljstvom Evropske unije (EU) sastoji se od tri glavne komponentne : (I) Edukacija i trening (podizanje svesti target grupa u vezi sa ciljevima projekta); (II) Zastupanje (istraživanja i analize situacije, podržka pripremi podzakonskog akta u ovoj oblasti); i (III) Vođenje pravnih postupaka (pravno zastupanje i pomoć žrtvama u slučajevima diskriminacije u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije i Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja). Kroz tri komponente projekata realizuju se sledeće projektne aktivnosti: (više…)

Promovisanje inkluzivnog (uključivog) tržišta rada za osobe sa invaliditetom u Republici Srbiji

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji / Delegation of the European Union to the Republic of Serbia

Trajanje projekta: januar 2011 – decembar 2012

Iako su organizacije osoba sa invaliditetom, kao i nevladine organizacije koje zagovaraju zaštitu prava osoba sa invaliditetom svojim  zalaganjem učinile pripadnike ove ranjive društvene grupe u proteklom periodu “vidljivijim” i uključenijim članovima zajednice, na polju monitoringa (nadgledanja) ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom ima još dosta prostora za jačanje kapaciteta za njegovo sistematsko sprovođenje. (više…)

Ostvarivanje prava na samoopredeljenje – kako izbeći konflikt?

Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji / Delegation of the European Union to the Republic of Serbia

Trajanje projekta: januar 2011 – decembar 2011

Pravo na samoopredeljenje naroda se u svim relevantnim dokumentima UN tretira kao neotuđivo pravo naroda, i predstavlja preduslov za uživanje osnovnih ljudskih prava i sloboda. Ipak, sa druge strane, to je jedno od najkontroverznijih pitanja međunarodnog prava i politike. (više…)

Škola ljudskih prava 2011

Donatori: Holandska ambasada u Republici Srbiji i Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju gradske uprave grada Beograda

Trajanje škole: 11- 20. novembar 2011.

Ovaj projekat nastavak je dugogodišnje tradicije Beogradskog centra za ljudska prava i obrazovnih delatnosti kojima se Centar bavi od svog osnivanja 1995. godine. Ovogodišnju realizaciju sedamnaeste Škole ljudskih prava pomogla je Holandska ambasada u Republici Srbiji, a Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju gradske uprave grada Beograda i Kancelarija za mlade grada Beograda ustupili su prostorije Info rooma gde će ovogodišnja Škola biti održana. Škola na jednom mestu okuplja polaznike zainteresovane za ovu oblast, studente prava, političkih nauka, društvenih nauka, poslediplomce i aktiviste nevladinih organizacija u Srbiji s jedne strane, a sa druge relevantne stučnjake iz ove oblasti, predstavnike međunarodnih institucija i nevladinih organizacija. (više…)

Novosti iz prošlosti (znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije)

delegacija evropske unije u republici srbiji 1

 

Projekat je podržala Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji / Delagation of the European Union to the Republic of Serbia (EIDHR)

Istraživanje javnog mnenja o istorijskim činjenicama

Cilj projekta Novosti iz prošlosti (znanje, neznanje, upotreba i zloupotreba istorije) bio je da doprinese smanjivanju zabluda u razumevanju prošlosti. Sudbina Srbije i čitavog regiona često bila vođena političkim odlukama i društvenim problemima zasnovanim na pogrešnoj percepciji istorijskih događaja i zato smo smatrali da kroz ovaj projekat možemo da damo skromni doprinos u menjanju budućnosti Srbije i zemalja u okruženju. (više…)

Zločini i kazna u svesti građana – značaj nasleđa Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju na regionalnom nivou

Donator: UK Secretary for the State for Foreign and Commonwealth Affaires

Trajanje projekta: septembar 2010 – mart 2012

Beogradski centar za ljudska prava sprovodi dvogodišnji projekat čiji je cilj da kroz unapređenje stava i podizanje nivoa znanja o radu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju doprinese procesu pomirenja i stabilizaciji u regionu. (više…)