Projekti

Ljudska prava za budućnost

Donator: Olof Palmes Internationella Centrum

Trajanje projekta: januar – decembar 2007

Grupa polaznika Škole ljudskih prava predložila je da se u 2007. godini iskoristi znanje koje su stekli  na Školi i da im se pruži prilika da ga prenesu na druge. To je bio razlog da se projekat osmisli tako da uključi srednjoškolce u obrazovne aktivnosti Centra u nameri da se kroz organizovanje seminara o ljudskim pravima u nekoliko škola u Srbiji mladi obaveste o ideji ljudskih prava i da im se pruži podsticaj da aktivnije učestvuju u životu lokalnih zajednica. (više…)

Login Ljudska prava

Donator: Delegacija Evropske komisije u Beogradu, Ambasada Nemačke u Beogradu i Ron Brown fondacija / Delegation of the European Union to the Republic of Serbia, German Embassy in Belgrade and Ron Brown Foundation  

Trajanje projekta: mart 2007 – mart 2008

Ovaj projekat je trajao godinu dana i realizovan je u deset škola u Srbiji. U prvoj fazi projekta Beogradski centar je proizveo knjigu o glavnim religijama u svetu (hrišćanstvo, budizam i islam). Autori ove knjige su Dino Abazović, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, prof. Milan Vukomanović, profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Jelena Radojković iz Beogradskog centra za ljudska prava. Pošto je knjiga izašla iz štampe održano je deset dvodnevnih seminara u Kovačici, Subotici, Požarevcu, Prijepolju, Bujanovcu, Dimitrovgradu, Negotinu, Šapcu, Čačku i Vladičinom hanu. Nešto više od 400 srednjoškolaca pohađalo je seminare. (više…)

Slobodan pristup informacijama – Imam pravo da znam

Donator: ABA – CEELI

Trajanje projekta: juni 2007 – februar 2008

U novembru 2004. godine Narodna skupština Srbije je usvojila Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kada je zakon počeo da se primenjuje pojavile su se teškoće i otvorila neka pitanja. Državni organi koji su zaduženi za dostavljanje informacija po zahtevima pojedinaca, organizacija ili medija nisu bili spremni da odgovore na pravi način na zahteve koji su pristizali u njihove institucije. Ostala je uvrežena praksa čuvanja tajni i otežavanja pristupa informacijama. S druge strane i građani, novinari i aktivisti nevladinih organizacija nisu često koristili ovaj zakon iz mnogih razloga (nedovoljno su bili upoznati s odredbama zakona, načinu kako se podnose zahtevi ili nisu imali poverenja u institucije koje bi trebalo da obezbede informacije). (više…)

Jurisprudencija Evropskog suda za ljudska prava i prava lica lišenih slobode

Donator: Švedski helsinški komitet / Swedish Helsinki Committee  

Trajanje projekta: juli 2007 – juni 2008

Postupanje sa licima lišenim slobode u skladu s standardima koje propisuje Evropska konvencija i praksa Evropskog suda je pitanje koje je Centar uočio kao važno za praksu sudova u Srbiji. U Srbiji pre svega nema dovoljno obučenih sudija koji poznaju ovu oblast i praksu Evropskog suda za ljudska prava. (više…)

Regionalni izveštaj o ljudskim pravima 2006 (BHRN)

Donator: Neighbourhood Programme, Ministarstvo spoljnih poslova Danske/ Neighbourhood Programme of the Danish Ministry of Foreign Affairs

Trajanje projekta: januar – maj 2007

Autori izveštaja o stanju ljudskih prava u svakoj zemlji na području Balkana u drugom izdanju Regionalnog izveštaja analizirali su najvažnije zakonodavstvo i praksu za koje su smatrali da je posebno važna za stanje u zemlji. Posebno se obratila pažnja na one zakone koji nisu usklađeni sa međunarodnim standardima i tako stvaraju nepovoljne uslove za uživanje garantovanih ljudskih prava. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć / Norwegian People’s Aid (NPA)   

Trajanje projekta: September 2007 – August 2008

Ovaj projekat je počeo da se realizuje 2002. i nastavio se do 2008. godine. Cilj projekta je bio da se omogući dopunska obuka sudija, tužilaca i pravnika zaposlenih u državnim organima u državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije. Uočeno je da pravni sistemi ovih država imaju zajedničko nasleđe i da su opterećeni sličnim slabostima i problemima pa je organizacija seminara na kojima učestvuju pripadnici pravosudne struke iz ovih država takođe bila prilika da se razmene iskustva u prevazilaženju problema prouzrokovanih dugogodišnjim izbegavanjem da se zakonodavsvo i praksa usaglase sa međunarodnim standardima. (više…)