Projekti

Okrugli sto ” Istina – Pomirenje – Perspektive Saradnje ”

Donator:  Norwegian People’s Aid 

Trajanje projekta: maj 2003 

Okrugli sto “ Istina – Pomirenje – Perspektive Saradnje ” je održan u Priboju 24 maja 2003. godine. Cilj programa je bio da se razmene ideje i uspostavi dijalog na osnovnim principima civilnog društva, radi prevazilaženja posledica rata, kao i unapređivanje kulture ljudskih prava. Metodologija programa okruglog stola je dizajnirana kako bi uticala na sve aspekte teme i podstakla na aktivno učešće u diskusiji. (više…)

Obuka advokata iz zemalja Istočne Evrope u tranziciji ( Druga faza )

Donator:  Norwegian People’s Aid (NPA) 

Trajanje projekta: decembar 2001 – decembar 2004 ( druga faza : decembar 2002 – decembar 2003 )

Beogradski Centar za ljudska prava i regionalni partneri ( Centar za ljudska prava Univerziteta Sarajeva, Hrvatski Helsinski Komitet u Zagrebu i Centar za demokratiju i ljudska prava u Podgorici ( CEDEM )) su uspešno sarađivala tokom dve godine sprovođenja projekta Obuka advokata iz zemalja u tranziciji Isočne Evrope. (više…)

Razvoj i jačanje demokratije i kulture ljudskih prava u regionu Sandžak kroz edukaciju o ljudskim pravima

Donator : Olof Palmes Internationella Centrum 

Trajanje projekta : januar – decembar 2003 

Ovaj projekat sproveden je od strane Saveta Beogradskog Centra za ljudska prava i kancelarije u Priboju koja je formirana početkom 2003. godine. Zajedno sa članovima Saveta Beogradskog Centra plan aktivnosti je skiciran. Neophodna oprema je kupljena i prebačena u kancelariju u Priboju.

(više…)

Kursevi u oblasti ljudskih prava za sudije

Donator: Olof Palme Centar, Švedska
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Smatrajući da je obrazovanje sudija u oblasti ljudskih prava veoma važno jer se tako direktno utiče na bolju pravni zaštitu građana Beogradski centar za ljudska prava je organizovao pet kurseva o ljudskim pravima za sudije u Srbiji (četiri u Beogradu i jedan na Paliću). Kursevi su trajali deset do dvanaest dana i obuhvatili su sva ljudska prava zaštićena univerzalnim instrumentima i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. Organizovana su i tri vikend seminara. (više…)

Podsticanje obrazovanja iz oblasti ljudskih prava u školama

Donator: Katolički komitet protiv gladi i za razvoj/Comité Catholique contre la Faim et pour le developpement – CCFD
Trajanje projekta: novembar 2002 – april 2003

Realizacijom ovog projekta Beogradski centar je nastavio aktivnosti započete još 2001. godine – obrazovanje profesora u oblasti ljudskih prava kroz obuku na seminarima organizovanim u raznim regionima Srbije. Obrazovanje iz oblasti ljudskih prava bilo je godinam na veoma niskom nivou ali je posle promena 2000. godine Ministarstvo obrazovanja Srbije posvetilo posebnu pažnju građanskom vaspitanju koje je uvedeno u škole i podržavalo napore nevladinih organizacija da kroz obrazovanje doprinesu reform i pomognu profesortima da savladaju nove oblasti za predavanje i posebno oblast ljudskih prava kao veoma važan segment građanskog vaspitanja. (više…)

Dodatna obuka pravnika iz regiona Jugoistočne Evrope (bivše SFRJ)

Donator: Norveška narodna pomoć/Norwegian People’s Aid (NPA)
Trajanje projekta: januar – decembar 2002

Zahvaljujući višegodišnjoj saradnji Beogradskog centra za ljudska prav i nevladinih organizacija iz regiona Balkana kroz Balkansku mrežu za ljudska prava (BHRN) Centar je u 2002. godini započeo trogodišnji regionalni projekat u sardnji sa Centrom za ljudska prav iz Sarajeva, Hrvatskim helsinškim komitetom i Centrom za demokratiju i ljudska prava iz Podgorice. Cilj projekta bio je da se izvrši doobuka pravnika iz regiona iz oblasti ljudskih prava budući da većina njih nije u svom obrazovanju na pravnim fakultetima bivše Jugoslavije imala ovaj predmet u nastavnim programima. Ovaj nedostatak se oseća u celom regionu jer sudije, tužioci, sdvokati nisu upoznati sa međunarodnim standardima iz oblasti ljudskih prava što je postalo neophodno u procesu tranzicije i usaglašavanja sa standardima evropskih demokratskih država. (više…)