Projekti

Kampanja za donošenje zakona protiv diskriminacije

Donator: Švedski Helsinški komitet za ljudska prava/Swedish Helsinki  Commitete for Human Rights
Trajanje projekta: juni – decembar 2004

Ovaj projekat zajedno su realizovali Beogradski centar za ljudska prava i Centar za unapređenje pravnih studija. Na projektu su se odvijale sledeće aktivnosti: (više…)

Izrada Nacionalnog izveštaja o humanom razvoju za Srbiju – Multikulturalnost – Snaga različitosti

Donator:  Kancelarije Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji i Crnoj Gori (UNDP).
Trajanje projekta: okrtobar 2004 – septembar 2005

Izveštaj o humanom razvoju (Human Divelopement Report) je urađen u saradnji s Ekonomskim institutom iz Beograda. Tema izveštaja je multikulturalizam. Korišćenjem multidisciplinarnog pristupa dat je sveobuhvatan prikaz jedne od najizraženijih karakteristika Srbije – njene kulturne različitosti. Izveštaj je predstavljen javnosti u septembru 2005. godine u Predsedništvu Srbije a potom i u važnijim univerzitetskim centrima u Srbiji. (više…)

Prevod i izdavanje knjige: Antonio Kaseze, Međunarodno krivično pravo

Donator: Ambasada Švajcarske u Beogradu
Trajanje projekta: jul 2004 – februar 2005

Prevod udžbenika o međunarodnom krivičnom pravu, koju je napisao Antonio Cassese, bivši predsednik Haškog tribunala, jedan od najvećih autoriteta u ovaj oblasti, obogatio je ionako skromnu literaturu iz oblasti teorije međunarodnog krivičnog prava. Ova knjiga je uspešan pokušaj da se u meri u kojoj je to moguće, uobliči koherentan teorijski okvir za mnoštvo međusobno neusaglašenih i parcijalnih pravila, načela, pojmova i pravnih konstrukcija koji danas čine međunarodno krivično pravo. (više…)

Okrugli sto ” Istina – Pomirenje – Perspektive Saradnje ”

Donator:  Norwegian People’s Aid 

Trajanje projekta: maj 2003 

Okrugli sto “ Istina – Pomirenje – Perspektive Saradnje ” je održan u Priboju 24 maja 2003. godine. Cilj programa je bio da se razmene ideje i uspostavi dijalog na osnovnim principima civilnog društva, radi prevazilaženja posledica rata, kao i unapređivanje kulture ljudskih prava. Metodologija programa okruglog stola je dizajnirana kako bi uticala na sve aspekte teme i podstakla na aktivno učešće u diskusiji. (više…)

Obuka advokata iz zemalja Istočne Evrope u tranziciji ( Druga faza )

Donator:  Norwegian People’s Aid (NPA) 

Trajanje projekta: decembar 2001 – decembar 2004 ( druga faza : decembar 2002 – decembar 2003 )

Beogradski Centar za ljudska prava i regionalni partneri ( Centar za ljudska prava Univerziteta Sarajeva, Hrvatski Helsinski Komitet u Zagrebu i Centar za demokratiju i ljudska prava u Podgorici ( CEDEM )) su uspešno sarađivala tokom dve godine sprovođenja projekta Obuka advokata iz zemalja u tranziciji Isočne Evrope. (više…)

Razvoj i jačanje demokratije i kulture ljudskih prava u regionu Sandžak kroz edukaciju o ljudskim pravima

Donator : Olof Palmes Internationella Centrum 

Trajanje projekta : januar – decembar 2003 

Ovaj projekat sproveden je od strane Saveta Beogradskog Centra za ljudska prava i kancelarije u Priboju koja je formirana početkom 2003. godine. Zajedno sa članovima Saveta Beogradskog Centra plan aktivnosti je skiciran. Neophodna oprema je kupljena i prebačena u kancelariju u Priboju.

(više…)