Projekti

Podrška izbeglicama i tražiocima azila u Srbiji

Donator: Kancelarija Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) u Srbiji

Trajanje: januar 2017 – decembar 2017

Tokom  2017. godine, Beogradski centar za ljudska prava nastavio je da, uz podršku Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), pruža besplatnu i profesionalnu pravnu pomoć izbeglicama i tražiocima azila.

(више…)

Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o pitanjima vezanim za prava migranata i izbeglica

Donator: OXFAM Italia 

Trajanje: januar – maj 2017 

Projekat je imao za svrhu pružanje podrške izgradnji kapaciteta mladih novinara, medija i opšte javnosti za uticaj i doprinos uspostavljanju dostupnog, transparentnog i efikasnog sistema koji doprinosi sprovođenju vladavine prava i poštovanju prava migranata i izbeglica.  (више…)

Ustavni položaj javnog tužilaštva – analiza i predlozi za izmene

Donator: Misija Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji

Trajanje: jun 2016 – decembar 2016

Cilj projekta je bio izrada analize odredaba Ustava kojima se uređuje položaj javnog tužilaštva u Republici Srbiji sa preporukama koje za svrhu imaju unapređenje položaja javnog tužilaštva i njegove samostalnosti u novom Ustavu Republike Srbije.  (више…)

Poboljšanje položaja dece izbeglica u Evropi

Donator: Međunarodni komitet spasa i Odeljenje za međunarodni razvoj Vlade Velike Britanije

Trajanje: jul 2016 – jun 2017

Opšti cilj ovog projekta bila je zaštita nepraćene i razdvojene dece u Srbiji, kako migranata tako i izbeglica, prvenstveno kroz pružanje pravne pomoći i informacija o sistemu azila i njihovim pravima u Srbiji, kao i kroz prikupljanje informacija koje su bitne za iznalaženje sigurnijih puteva za spajanje sa članovima njihove porodice ili pružanja pomoći u pogledu ostvarivanja drugih oblika trajnih rešenja. (више…)

Migrantsko-izbeglička kriza u državama Zapadnog Balkana

Donator: OXFAM Italia i UN Women

Trajanje: avgust 2016 – oktobar 2016

Beogradski centar za ljudska prava je u okviru ovog projekta sproveo istraživanje o položaju žena i devojčica izbeglica i migrantkinja posle zatvaranja tzv. balkanske izbegličke rute, čiji su glavni nalazi predstavljeni na dva okrugla stola u Beogradu i Subotici. Beogradski centar je izradio i pravnu analizu Zakona o azilu u smislu odredaba koje se tiču rodne ravnopravnosti, koja je predstavljena na okruglom stolu u Kući ljudskih prava i demokratije uz učešće organizacija civilnog društva koje se bave pravima žena i zaštitom izbeglica.

Praćenje zaštite izbeglica u Dimitrovgradu

Donator: Međunarodni komitet spasa i Fondacija za otvoreno društvo

Trajanje: februar 2016 – januar 2017

Cilj ovog šestomesečnog projekta bio je da se obezbedi konzistentno praćenje položaja izbeglica i sistema za obezbeđivanje njihove zaštite u Dimitrovgradu, malom mestu na granici sa Bugarskom, u koji su od početka izbegličke krize 2015. godine pristizale izbeglice iz ratom zahvaćenih država u Aziji. (више…)