Promocija Evropskog suda za ljudska prava

9. januar 2004.

Donator: Fond za otvoreno drustvo
Trajanje projekta: septembar 2004 –  februar 2005
Projekat predstavlja zajednički rad Beoogradskog centra i Odbora za ljudska prava iz Valjeva. Sastoji se od niza seminara usmerinh na  podizanje nivoa znanja sudija, tužilaca i advokata  sa teritorije Zapadne Srbije (Kolubarski okrug) o pravilima i standardima za zaštitu ljudskih prava pri Evropskom sudu za ljudska prava. Izrađen je  CD sa materijalima za seminare (Evropska konvencija o ljudskim pravima, Poslovnik o radu Evropskog suda za ljudska prava, sudska praksa Evropskog suda za ljudska prava) koji je podeljen i većini sudija, tzužilaca i advokata koji nisu učestvovalki na seminarima ali su bili zainteresovani da dobiju materijale iz kojih mogu da se obaveste o evropskom sistemu zaštite ljudskih prava.

Aktivnosti projekta bile su, paralelno sa obukom sudija, advokata i tužilaca, usmerene na podizanje stepena informisanosti građana na teritoriji Zapadne Srbije o evropskim standarima iz oblasti ljudskih prava, načinom rada, postupkom i praksom Evropskog suda za ljudska prava. Organizovane su dve TV emisije i poseban seminar za novinare lokalnih medija.