Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja o borbi protiv organizovanog kriminala, ratnim zločinima, diskriminaciji i nasilju u porodici

15. februar 2010.

Donator: The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund

Trajanje projekta: maj 2010 – jun 2011

Nakon dve godine monitoringa i izveštavanja o aktivnostima državnih institucija u oblastima organizovanog kriminala, ratnih zločina, diskriminacije,nasilja u porodici (više…), Beogradski centar je odlucio da svoje buduće aktivnosti u navedena četiri polja treba da usmeri na jačanje profesionalnih kapaciteta novinara kao “čuvara demokratije.”Beogradski Centar je sprovođenjem ovog projekta doprineo:

  • Osnaživanju profesionalnih kapaciteta mladih novinara za praćenje i izveštavanje o pitajima koja doprinose unapređivanju ljudskih prava i razvoja vladavine prava;
  • Unapređivanju i jačanju uloge medija u podizanju javne svesti o ove četiri teme;
  • Jačanju svesti naših građana o značaju adekvatnog reagovanja državnih organa kada su u pitanju zaštita žrtva, gonjenje učinilaca krivičnih dela i efikasno i pravično suđenje.

Projekat je bio podeljen u četiri faze, a svaka od njih bila je posvećena jednoj od odabranih tema: organizovani kriminal, ratni zločini, diskriminacija i nasilje u porodici. Glavna ciljna grupa ovog projekta bili su 40 odabranih mladih novinara i studenata Fakulteta političkih nauka i drugih srodnih fakulteta.
Oni su na početku svake faze imali priliku da prisustvuju predavanjima i radionicama, a potom su u grupama radili na izradi medijskih izveštaja, ovde možete pogledati obajavljene/emitovane medijske izveštaje…

Osim prilike da razviju profesionalne veštine i da uče od najpriznatijih stručnjaka iz različitih oblasti (članovi javnog tužilaštva, aktivisti nevladinih organizacija i novinara), studentima je pružena izvanredna prilika da prošire mrežu svojih kontakata i da razmene znanja sa kolegama.

Verujemo da je projekat doprineo naporima da se budući novinarski kadrovi bolje informišu i obrazuju kako bi bili u boljoj poziciji da u svojoj profesionalnoj karijeri utiču na postupke državnih organa i da aktivno doprinesu procesu demokratizacije u Srbiji.
Fotografije sa treninga možete pogledati u sekciji Galerija.