Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja na teme diskriminacija, nasilje u društvu, pravo na obrazovanje i transparentnost vlasti pri donošenju odluka.

18. novembar 2012.

Donator: The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund

Trajanje projekta: jun 2012 – maj 2013

Beogradski centar za ljudska prava je tokom 2012. i 2013. godine uz podršku The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund uspešno sproveo projekat  Promovisanje odgovornog i profesionalnog izveštavanja na teme: diskriminacija, nasilje u društvu, pravo na obrazovanje i transparentnost vlasti pri donošenju odluka.Projekat predstavalja nastavak uspešnog treninga za mlade novinare, takođe podržan od strane The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund, sprovedenog tokom 2010/2011 godine.

Dvedeset pet mladih novinara, studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu, pohađalo je ukupno trideset dva predavanja ili osam treniga u Info Roomu – Kancelarijie za mlade grada Beograda.

Učesnici projekta proizveli su ukupno – 18 novinskih članaka, tri TV priloga i tri radio priloga, koji su objavljeni/emitovani u dnevnom listu Politika, magazinu Vreme, na sajtu inicijative Crno na belo i TV B92.

Pojedini ušesnici dobili su pirliku da započnu svoju novinarsku praksu u redakciji nedeljnika Vreme, a svi učesnici imali su priliku da se upoznaju i da sarađuju sa eminentnim novinaraima, predstvanicima nezavisnih državnih institucija u Republici Srbiji kao i predstavnicima civilnog sektora.

Beogradski centar za ljudska prava veruje da je sprovođenjem ovog projekta doprineo osnaživanju i podizanju kapaciteta mladih novinara za praćenje i izveštavanje o pitanjima koja se odnose na unapređivanje ljudskih prava i razvoja vladavine prava.

Takođe smatramo da je obuka mladih i dalje od izuzetnog značaja za naše društvo, jer mnogi od njih nisu imali priliku da se susretnu sa temom ljudskih prava, i konceptima tolerancije i jednakosti. Nadamo se de ćemo imati priliku da sarađujemo sa novim generacijama novinara, i da ćemo ovakvim projektima pored obuke uticati na stvaranje novih boraca za ljudska prava u Srbiji.

Ovde možete preuzeti novinske članke i TV priloge naših polaznika…