Ratione loci - je vrsta nespojivosti gde se događaj na koji se podnosilac predstavke žali dogodio van teritorije tužene države kao i da ne postoji veza između kršenja Konvencije na drugoj teritoriji i organa vlasti tužene države.