Razvoj i jačanje demokratije i kulture ljudskih prava u regionu Sandžak kroz edukaciju o ljudskim pravima

25. oktobar 2003.

Donator : Olof Palmes Internationella Centrum 

Trajanje projekta : januar – decembar 2003 

Ovaj projekat sproveden je od strane Saveta Beogradskog Centra za ljudska prava i kancelarije u Priboju koja je formirana početkom 2003. godine. Zajedno sa članovima Saveta Beogradskog Centra plan aktivnosti je skiciran. Neophodna oprema je kupljena i prebačena u kancelariju u Priboju.

Tokom 2003. godine  bila su organizovana četiri dvodnevna seminara u Priboju. Programi za seminare formirani su na osnovu sugestija kancelarije u Priboju, zbog njihovog razumevanja potreba lokalnog stanovnistva i prioriteta u razvoju plodnog tla za razvoj kulture ljudskih prava i vrednosti civilnog društva među mladima u ovom regionu. Selekcija učesnika vršena je na osnovu aplikacije, motivacionog pisma i telefonskih intervjua. Kandidati za seminar bili su srednjoškolci, studenti i lokalni novinari iz Prijepolja, Nove Varoši i Priboja. Program i aplikacije za seminare bile su dostupne u kančelariji u Priboju, ali su takodje isle reklame na lokalnoj televiziji i radio stanicama u tergetiranim gradovima. Seminari su uključivali predavanja, panel diskusije, radionice i simulacije putem multimedijalnih programa. Sadržaj seminara bio je baziran na temama o osnovnim ljudskim pravima. Predavači su bili aktivisti za ljudska prava, aktivisti lokalnih NGO, kao i predavači iz Beogradskog Centra za ljudska prava. 

Nakon drugog seminara grupa od 40 učesnika je posetila Beograd. Učesniči su bili jako zainteresovani za diskusiju o temama koje su se obradjivale na seminarima, posebno o : istini, odgovornosti, pomirenju i ekstremizmu. Nakon četvrtog seminara, bila je organizovana druga poseta Beogradu. Ova četiri dvodnevna seminara pohadjalo je oko 100 mladih ljudi iz Priboja i okolnih gradova. 

Krajnji zadatak projekta bio je da najuspešnije i motivisane učesnike dovede u Beograd radi pohadjanja Škole za ljudska prava. Proces selekcije je bio težak i na kraju je izabrano 24 učesnika škole. S obzirom da Beogradski Centar ima velikog iskustva u organizovanju programa edukacije o ljudskim pravima, tehnička strana organizovanja škole i seminara nije predstavljala problem. 

Najveća prepreka koja se pojavila u realizaciji aktivnosti bile su specifične teme kao sto su rat, suočavanje sa prošlošću, a ponekad i nedostatak znanja učesnika iz oblasti prava. Imajuči to u u vidu, program škole za ljudska prava je obuhvatio i predavanje o pravnim aspektima osnovnih ljudskih prava.