Redress in Action

9. januar 2005.

Donator: Aid Network IAN

Trajanje projekta: avgust 2004 – jul 2005

Beogradski centar za ljudska prava i Međunarodna mreža pomoći (IAN) su tokom aprila i maja 2005. godine organizovali šest okruglih stolova (rasprava) na temu „Prinudna mobilizacija izbeglica u Srbiji – pravne i psihološke posledice“. Okrugli stolovi su održani u Beogradu, Novom sadu, Nišu, Leskovcu, Zrenjaninu i Kragujevcu. Neposredan povod za ovakav vid rada bila je inicijativa za promenu pravnog shvatanja Građanskog odeljenja Vrhovnog suda Srbije kojim bi bio produžen rok zastarelosti u postupcima za naknadu štete licima koja su bila protivpravno mobilisana na teritoriji Republike Srbije tokom 1995. godine. Ovu inicijativu Vrhovnom sudu Srbije podneli su 26. novembra 2004. godine Fond za humanitarno pravo, IAN i Beogradski centar za ljudska prava. Ideja projekta leži u potrebi da se problemi prinudno mobilisanih lica, koja su bila podvrgnuta mučenju, od kojih mnogi i danas žive u veoma lošim uslovima i sa mnogo psihičkih posledica zbog iskustava koja su imali u periodu kad su bili prinudno mobilisani i suočavaju se sa teškim posledicama trauma, iznesu u javnost i da se pobudi interesovanje za pravično rešavanje njihovih slučajeva pred sudovima u Srbiji.

Povodom međunarodnog dana borbe protiv mučenja održana je pres konferencija 25. juna 2005 godine na kojoj je istknuta neophodnost uvođenja krivičnog dela torture u domaće zakonodavstvo i ratifikovanje Opcionog protokola uz konvenciju protiv torture.