Regionalni sastanak nevladinih organizacija iz jugoistočne Evrope

2. jul 2019.

DSC_0415 (400x267)Beogradski centar za ljudska prava učestvovao je na drugom regionalnom sastanku nevladinih organizacija iz jugoistočne Evrope na Ohridu u period od 27. do 28. juna koji je organizovala MYLA (Macedonian Young Lawyers Association). Učesnice su predstavile trenutnu situaciju u njihovim zemljama u oblasti azila, iregularnih migracija, postupanja policije u graničnim oblastima, sistemu integracije i dr. Pored navedenih tema, predstavnici organizacija razgovarali su o postojećim platformama za regionalnu saradnju (BRMC, MARRI) kao i rastućim pritiscima na rad nevladinih organizacija u regionu.