Rodna ravnopravnost važan deo pregovora sa EU

19. decembar 2014.

sonja toskovic mcPolitika jednakih mogućnosti prepoznata je kao jedno do glavnih političkih pitanja Evropske unije i predstavlja neophodan uslov za postizanje ciljeva EU koji se tiču njenog razvoja, zapošljavanja i socijalne kohezije. Princip ravnopravnosti polova, jednakog tretmana i jednakih mogućnosti za žene i muškarce je jedan od osnovnih pravnih principa Evropske unije sadržan u osnivačkom ugovoru EU. Unapređivanje rodne ravnopravnosti i položaja žena u svim oblastima političkog, ekonomskog i društvenog života javlja se kao jedan od neophodnih preduslova svih strategija i direktiva Evropske unije. S obzirom na zvaničnu opredeljenost Srbije da ide ka evropskim integracijama, jasno je da će se principi i standardi u oblasti rodne ravnopravnosti provlačiti kroz mnoga poglavlja tokom pregovora i da će sasvim sigurno biti deo akcionih planova za usklađivanje našeg zakonodavstva sa evropskim. Opširnije…