Samo zakonom u reformu sudstva

14. jun 2002.
Beogradski centar za ljudska prava protestuje zbog učestalih ogrešenja o načelo nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa u Srbiji. Ovi napadi ozbiljno dovode u sumnju iskrenost zalaganja za stvarne reforme i uspostavljanje nezavisnog sudstva. Zalaganje Vlade i njenog prvog čoveka za razrešenje sudija koji su se ogrešili o profesiju, ubrzavanje postupaka, kažnjavanje čelnika bivšeg režima i efikasniji rad u uobičajenim postupcima je opravdano. Međutim, zabrinjava način na koji je ovaj legitiman stav iznet i neprimeren nastup premijera i ministra pravde u obračunu s navodnim neradom i sporošću u  reformi u pravosuđu.
Sudska vlast je grana vlasti a ne organ Vlade Republike Srbije ili nekog drugog izvršnog organa. Zato članovi i službenici Vlade mogu da izraze zabrinutost, pa i nezadovoljstvo, ali ne mogu da vode evidenciju o redovnom dolasku sudija na posao.

Pravosuđe u Srbiji je danas uređeno zakonima koji su usvojeni tokom 2001. godine, koje je predložila aktuelna vlada a usvojili poslanici parlamenta u kojoj DOS i DSS imaju većinu. Svi ti zakoni štite načelo nezavisnosti u radu sudova i tužilaštava. Njih bi trebalo da se pridržavaju svi, i Vlada i premijer i ministri, jer se oni odnose na sve, pa i na njih.