Saopštenja

UMESTO DA ŠTITI UZBUNJIVAČE – DRŽAVA IH ZASTRAŠUJE

22. oktobar 2019.

bg cent 1

Pomno prateći dešavanja u slučaju Krušik, Beogradski centar za ljudska prava želi da najpre skrene pažnju javnosti, a naročito nadležnih organa Republike Srbije, na važeće standarde ljudskih prava u oblasti slobode izražavanja koji – prema Ustavu Srbije – predstavljaju obavezan izvor za tumačenje odredaba o ljudskim pravima. 

Evropski sud za ljudska prava je u svojoj praksi istakao neophodnost posebne zaštite uzbunjivača. Kako bi uživalo zaštitu člana 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima, objavljivanje poverljivih informacija javnosti treba da ispuni nekoliko uslova: da nema drugih (diskretnijih) mehanizama za uzbunjivanje ili da su ti mehanizmi neefikasni, da je u meri u kojoj to dozvoljavaju okolnosti slučaja uzbunjivač proverio da li su informacije koje objavljuje pouzdane i tačne (verodostojne). Pored toga, neophodno je da postoji javni interes da se informacija sazna, bez obzira na to da li postoji pravna obaveza čuvanja tajne, da interes javnosti da zna nadmašuje štetu koja može nastati zbog njenog objavljivanja, kao i da uzbunjivač postupa u dobroj veri, a ne, na primer, iz lične osvete ili ucene. 

Novinari i uzbunjivači imaju važnu i osetljivu ulogu u demokratskom društvu u osnaživanju transparentnosti i odgovornosti. Država je dužna da stvara ambijent koji podstiče prijavljivanje ili objavljivanje informacija u javnom interesu, a uzbunjivači treba da se osećaju zaštićenim i slobodnim da govore. Nedavni slučajevi o kojima je javnost Srbije obaveštavana, u kojima su iznošeni podaci o štetnim radnjama preduzetim prema licima koja su ukazivala na kršenja propisa u Ministarstvu unutrašnjih poslova i Ministarstvu odbrane, govore o nezaštićenosti uzbunjivača u našem društvu. S druge strane, dužnost države da suzbija korupciju ni na jedan način ne može biti dovedena u vezu sa težnjama pretočenim u nacrte propisa da državna preduzeća – društva kapitala budu izuzeta iz kruga obveznika Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. 

Beogradski centar za ljudska prava poziva nadležne organe da neodložno pristupe usklađivanju odredaba člana 20. Zakona o zaštiti uzbunjivača – koje onemoćavaju zaštitu uzbunjivača koji javnosti iznese informaciju o kršenju propisa koja je određena kao tajna – sa gore navedenim standardima ljudskih prava. Centar najoštrije osuđuje pritiske na nadležni sud i tužilaštvo koji potiču od neprimerenih i štetnih izjava pojedinih nosilaca političkih funkcija u slučaju Krušik, koji su dužni da štite javni interes umesto da o nečijoj krivici presuđuju bez i pre suda. Centar takođe očekuje da nadležno javno tužilaštvo temeljno ispita istinitost objavljenih informacija u slučaju Krušik, da o tome na pogodan način obavesti javnost Srbije i preduzme radnje na koje je ovlašćeno.

Inicijativa za izradu nacrta zakona o dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija

20. septembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava uputio je ministarki pravde Neli Kuburović inicijativu da se zakonom uredi vršenje bezbednosnih pregleda i pretresa u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. 

Tekst inicijative možete pročitati ovde. 

Saopštenje: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu

17. septembar 2019.

Javno upozorenje Državnom veću tužilaca, Republičkom javnom tužiocu i Visokom savetu sudstva: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu 

Organizacije civilnog društva pozivaju DVT, Republičkog javnog tužioca i VSS da rade svoj posao i zaustave dalje urušavanje institucija preko tabloida. 
Postupanje Republičkog javnog tužioca, samo na osnovu pisanja tabloida, bez ikakve provere, ukazuje na odsustvo poverenja u instituciju kojom rukovodi i u članove te institucije.  (više…)

Komitet protiv mučenja oglasio Srbiju odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Dževdeta Ajaza

2. septembar 2019.

Komitet protiv mučenja doneo je odluku kojom je Republiku Srbiju oglasio odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Dževdeta Ajaza Turskoj 25. decembra 2017. godine. Komitet je utvrdio da je Republika Srbija izručenjem gospodina Ajaza povredila član 3 i član 22 Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

(više…)

SAOPŠTENJE povodom izveštaja NPM Obs o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture Srbije

30. jul 2019.

Beogradski centar za ljudska prava skreće pažnju na izveštaj udruženja NPM Obs (Observatory of national preventive mechanisms against torture) u kojem su izneta zapažanja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.  (više…)

Bez reakcije na govor mržnje iz skupštinskih klupa

9. jul 2019.

Narodni poslanik vladajuće stranke, Marko Atlagić je, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mestu u kome sede poslanici koje su izabrali građani Srbije da ih na dostojanstven i pristojan način zastupaju u najviše predstavničkom telu u nastupu koji je, u najmanju ruku, neprimeren za funkciju koju obavlja, napao pojedine profesore Filozofskog fakulteta  Beogradu iznoseći niz uvreda na njihov račun. (više…)