Saopštenja

Konferencija za novinare

14. april 2013.

Ljudska prava 2012Centar je u ponedeljak, 15. aprila 2013. godine u Medija centru predstavio Izveštaj o stanju ljudskih prava za 2012. godinu. Na konferenciji za novinare govorili su: Vesna Petrović, izvršna direktorka, Ivan Protić, novinar, kao i saradnici, Sonja Tošković, Bojan Gavrilović i Ana Trkulja. Objavljivanje Izveštaja pomogle su Ambasada Savezne Republike Nemačke i Ambasada Kraljevine Holandije. Izveštaj možete preuzeti ovde…

Fotografija preuzeta sa sajta Medija centra.

Apel za nastavak rada Svratišta za decu ulice

28. mart 2013.

Apelujemo na nadležne državne i gradske organe da hitno pronađu rešenje za održivo i sveobuhvatno finansiranje jedne od najvažnijih usluga socijalne zaštite – Svratišta za decu ulice, imajući u vidu da se od 1. aprila predviđa zatvaranje Svratišta. Svesni smo teške ekonomske situacije u kojoj se nalazi Republika Srbija, ali se nadamo da će se pre najavljenog zatvaranja, pronaći način da Svratište nastavi sa nesmetanim radom, kako bi deca koja žive i rade na ulici imala sigurno mesto na kome će im biti pružena neophodna podrška, razumevanje i pomoć.. (više…)

Svi isti – jednaki i ravnopravni 21. mart

21. mart 2013.
 

rasizamDvadeset prvi mart 2013. godine prilika je da još jednom podignemo svoj glas u borbi protiv pravljenja razlika po ličnim svojstvima i podsetimo se povoda za ustanovljenje Međunarodnog dana za eliminaciju svih oblika rasne diskriminacije. Generalna skupština Ujedninjenih nacija je 1966. godine odlučila da se ovaj dan obeležava u znak sećanja na 69 brutalno ubijenih demostranata u Južnoafričkoj Republici. Svrha obeležavanja je da dodatno proverimo snagu i napore koje ulažemo kao zemlja, organ vlasti, organizacija ili pojedinci, da se ovakvi ili slični događaji ne ponove u budućnosti. (više…)

Dan migranata 18. decembar

1. februar 2013.
Danas je 18. decembar dan koji je Generalna skupština UN proglasila Danom migranata. Generalna skupština je 18. decembra 1990. godine usvojila Međunarodnu konvenciju o zaštiti prava migranata i njihovih porodica, jedinu UN konvenciju za zaštitu ljudskih prava koju Srbija nije ratifikovala. Beogradski centar za ljudska prava podseća da na današnji dan u Srbiji na odluku o zahtevu za dobijanje izbegličke zaštite u centrima za azil čeka više od 360 tražilaca azila, dok 110 osoba boravi napolju bez ikakvog skloništa i bez zaštite i čeka na smeštaj u centru za azil.

(više…)

Izgubili smo još jednog divnog čoveka

11. decembar 2012.

Branko Milinković, jedan je od osnivača Beogradskog centra za ljudska prava i naš veliki i verni prijatelj. Bio je jedan od najomiljenijih predavača na našim Školama ljudskih prava, elokventan i uvek spreman da odgovori na teška pitanja, spreman da svoja znanja i iskustva podeli s drugima. Mada je poslednju deceniju proveo kao karjerni diplomata, nastavio je da učestvuje u javnom životu i naučnom radu. Autor je nekoliko knjiga i mnogo članka, bio je saradnik na mnogim istraživačkim projektima i predavač na velikom broju konferencija, obrazovnih programa, kurseva i seminara.

(više…)

Postoji li u javnim preduzećima pravo na štrajk? – povodom postupanja sa štrajkačima u JAT-u

15. april 2012.
Beogradski centar za ljudska prava smatra da način na koji se Vlada Srbije i javno preduzeće «JAT Airways» obračunavaju sa štrajkačima može ozbiljno narušiti ugled države. Pravo na štrajk je ljudsko pravo, priznato Ustavom Srbije. Njega zajemčuje Međunarodni pakt o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima (čl. 8, st. 1 d), koji obavezuje SCG, a zaštićeno je i obaveznim konvencijama br. 87, 98, 151 i 154 Međunarodne organizacije rada (MOR).
(više…)