Saopštenja

Ukidanje uredbe kojom se onemogućavaju istraživanja u oblasti odbrane je slika stanja demokratije u Srbiji

14. децембра 2021.

bg cent 1Grupa organizacija civilnog društva i eksperata ističe da je način na koji se donose, menjaju i ukidaju zakonska i podzakonska akta verna slika katastrofalnog stanja u kome se nalazi demokratija u Srbiji. Sadržaj, donošenje i hitno ukidanje uredbe kojom se određuje da je za naučna i druga istraživanja od značaja za odbranu zemlje, a koja se sprovode u saradnji sa stranim subjektima, neophodno odobrenje nadležnih organa, predstavljaju kršenje svih načela demokratije, vladavine prava i slobode izražavanja.

Ovaj propis koji je vlada najpre netransparentno donela, a onda ga i ukinula, ograničio bi akademske slobode i kršio Ustav Republike Srbije, pravo na slobodu izražavanja, Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Međunarodni pakt o ljudskim i građanskim pravima. Njime bi se gotovo potpuno onemogućila nezavisna istraživanja u različitim oblastima – od prirodno-matematičkih i društvenih nauka, pa sve do istraživanja ruda i mineralnih resursa, što u aktuelnom kontekstu borbe protiv prljavih tehnologija u Srbiji naročito budi sumnju u namere donosioca. To znači da bi Vlada mogla da uskrati saglasnost za sprovođenje istraživanja koja se vrše u ovim oblastima u saradnji sa stranim subjektima ukoliko svojevoljno proceni da ugrožavaju odbranu zemlje, čime se otvara mogućnost zloupotreba i sprečava se slobodno i nezavisno istraživanje i informisanje javnosti.

Uredba ne samo da bi bila suprotna deklarativnom opredeljenju Srbije za pristupanje EU, već bi zbog postavljanja restrikcija na saradnju domaćih istraživača sa stranim subjektima, ozbiljno otežavala međunarodnu naučnu i istraživačku saradnju fakulteta, instituta i udruženja građana iz Srbije, koja se finansiraju iz stranih fondova. Time bi se zapravo postavila brana javnosti da kontroliše zloupotrebe koje bi državni organi mogli da vrše, istraživači ne bi mogli da intervjuišu uzbunjivače koji reaguju na nezakonite postupke ili samo da ispituju javno mnjenje. Dovoljno bi bilo da nadležni organi ne daju odobrenje pod izgovorom da se time ugrožava nacionalna bezbednost.

Ovo je drugi put da vlada pokušava da donese ovakvu uredbu. Pokušaj iz 2017. godine je sprečen zahvaljujući oštroj reakciji javnosti. Da bi se otklonila opasnost da se ovakav ili sličan propis ponovo donese, tražimo da se ukine sporni član 71a Zakona o odbrani na osnovu koga je i doneta pa ukinuta jučerašnja Uredba. Međutim, postoji bojazan da razlozi za ovaj najnoviji pokušaj ukidanja transparentnosti i gušenja slobode govora imaju korene u sve čvršćim savezima naše države sa onim režimima koji su poznati po mnogo brutalnijim obračunima sa političkim protivnicima, nezavisnim medijima i nevladinim organizacijama.

Kao i u nedavnim primerima donošenja, ukidanja i izmena dva zakona zbog kojih su izbili masovni građanski protesti, i ovo je još jedan dokaz da u Srbiji nema podele vlasti i nezavisnosti institucija. Nakon što je ponovo potvrđeno da nisu samo zakoni, već i podzakonska akta rezultat volje predsednika Srbije, a Ustavom definisane procedure samo ukras koji pomaže u imitaciji vladavine prava, jasno je da civilno društvo ostaje jedna od retkih brana potpunojsamovlasti. Ukoliko se ovakvi nasrtaji na njega budu nastavili, i taj poslednji bedem demokratije u Srbiji će biti porušen. Zbog toga pozivamo javnost, medije, nevladine organizacije, akademsku zajednicu, aktiviste i branitelje ljudskih prava da podignu glas protiv ovakvih namera vlasti.

Potpisnici:

 • ASTRA
 • Beogradski centar za bezbednosnu politiku
 • Beogradski centar za ljudska prava
 • CRTA
 • Građanske inicijative
 • Komitet pravnika za ljudska prava
 • Mreža za politike prema drogama u jugoistočnoj Evropi

Veliki broj zdravstvenih radnika smatra da su njihova ljudska prava kršena tokom pandemije COVID-19

9. децембра 2021.

DSC_0036

U susret 10. decembru, Međunarodnom danu ljudskih prava, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije i Beogradski centar za ljudska prava predstavio je rezultate istraživanja na temu poštovanja ljudskih prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19.

Iz odgovora lekara i medicinskih tehničara koji su učestvovali u istraživanju proizlazi da su njihova ljudska prava tokom pandemije COVID-19 kršena masovno i na različite načine. Istaknute su tvrdnje o kršenju na prava na poštovanje privatnog i porodičnog života, prava na efikasan pravni lek, prava na jednakost (zabrana diskriminacije), slobode izražavanja, prava na zdravstvenu zaštitu i pojedina prava iz radnog odnosa.

Najveći broj ispitanika pre upućivanja na rad u COVID sistem nije bio pitan da li boluje od hroničnih bolesti ili stanja koje se smatraju faktorom rizika i/ili verovatnim faktorom rizika za težak oblik COVID-19 infekcije. Prema podacima kojima raspolaže Sindikat lekara i farmaceuta Srbije, od početka pandemije do danas, od posledica zaražavanja koronavirusom, preminulo je preko 130 lekara.

Određen broj ispitanika naveo je da su zdravstveni radnici u COVID bolnicama radili veliki broj prekovremenih sati (smene u skafanderu su trajale i do 12 ili čak 15 sati), bez predviđenog vremena za odmor, adekvatne novčane nadoknade za rad u specifičnim okolnostima i veliki broj prekovremenih sati. Pojedini tvrde da su bili novčano kažnjavani zbog potrošene zaštitne opreme (hirurških maski), kao i da su upućivani na rad bez ikakve obuke, tj. edukacije od strane kolega specijalista (infektologa, pulmologa, epidemiologa). Pre upućivanja u COVID sistem, odnosno u COVID bolnice i/ili ambulante, većina ispitanika nije bila pitana da li su samohrani roditelji maloletnog deteta ili dece.

Istraživanje je predstavljeno 9. decembra na konferenciji u Medija centru u Beogradu na kojoj su govorili:

 • Sonja Tošković, izvršna direktorka Beogradskog centra za ljudska prava, 
 • Rade Panić, predsednik Sindikata lekara i farmaceuta Srbije,
 • Dr sci med Gorica Đokić, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije,
 • Vladica Ilić, Beogradski centar za ljudska prava.

Istraživanje, koje je deo projekta finansiranog od strane Balkanskog fonda za demokratiju, Nemačkog Maršalovog fonda SAD i USAID, rađeno je kroz strukturisani upitnik sačinjen za potrebe istraživanja za lekare i medicinske sestre i tehničare, iz svih delova Srbije. Zbog epidemiološke situacije, upitnik je distribuiran i popunjavan elektronskim putem, u periodu od 18. do 28. oktobra 2021. godine, a uz podršku Sindikata lekara i farmaceuta Srbije.

Detaljni rezultati istraživanja o poštovanja ljudskih prava zdravstvenih radnika tokom pandemije COVID-19 dostupni su ovde. 

Istraživanje o percepciji građana o položaju medicinskog osoblja tokom pandemije COVID-19 i zadovoljstvo pruženom uslugom medicinskog lečenja dostupno je ovde.

Institucije da ne guraju građane u sukob

2. децембра 2021.

Capture KLJP logo

Kuća ljudskih prava i Beogradski centar za bezbednosnu politiku najoštrije osuđuju poziv Ministarstva unutrašnjih poslova upućen građanima koji se pozivaju da prijavljuju nasilje i blokadu puteva. Apelujemo na institucije da se suzdrže od guranja građana u sukobe, jer time postaju saučesnici u potencijalnom ugrožavanju onih koji žele da ostvaruju svoja ustavom zagarantovana prava. Podsećamo MUP da ima obavezu da omogući Ustavom garantovano pravo mirnog okupljanja, čak i kada skup nije prijavljen. U skladu sa Ustavom RS i međunarodnim standardima blokada puteva predstavlja mirno okupljanje koje je policija dužna da zaštiti.

Obaveza policije je da spreči nasilje, a ne da svojim pozivom dodatno eskalira napetu situaciju i stvara atmosferu konfrontacije. Umesto da građanima omogući da iskažu stavove, MUP svojim postupcima podstiče nasilno razbijanje mirnog okupljanja i upotrebu prekomerne sile. Pozivom MUP-a produbljuju se podele u društvu i Ustavom garantovano pravo postaje privilegija jedne grupe građana, dok građani sa drugačijim stavovima ne mogu računati čak ni na fizičku bezbednost. Pozivi da se prijavljuju registarske tablice građana koji će u subotu od 14 časova učestvovati u nenasilnim protestima, izjava ministra Vulina da će policija primeniti nasilje, saopštenja fantomskih organizacija koje pozivaju na uništavanje privatnih automobila demonstranata i poziv predsednika Srbije da se policija u subotu skloni, doprinose osećaju straha, pravne nesigurnosti i podgrevaju već uzavrelu atmosferu u društvu.

Podsećamo da Ustav Srbije izričito zabranjuje političkim strankama da neposredno vrše vlast i da je potčinjavaju sebi. Policija treba da čuva mir i bezbednost svih građana, a ne da se obračunava sa njima po nalozima političkih stranaka. Institucije Republike Srbije treba da štite pravni poredak, a ne da se stavljaju u funkciju političke borbe i očuvanje moći predstavnika vlasti.

Zahtevamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova i nadležne institucije, u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima, građanima omoguće uživanje prava na mirno okupljanje i da rade na deeskalaciji napete situacije kojoj su svojim postupcima doprinele.

Kuća ljudskih prava koju čine:
Građanske inicijative
Beogradski centar za ljudska prava
Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
Centar za praktičnu politiku

Zahtevamo odgovornost policije za slom pravne države u Šapcu

30. новембра 2021.

Capture 3 slobode

Tokom protestne blokade saobraćajnica u subotu 27. novembra, povodom usvajanja Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i Zakona o eksproprijaciji, monitoring “Tri slobode” je zabeležio niz incidenata koji ukazuju na to da je policija prilikom obezbeđivanja ovih protesta grubo povredila svoju zakonsku dužnost zaštite života, prava i sloboda građana, i podrške vladavini prava.

Na društvenim mrežama su dostupni brojni snimci koji svedoče o tome kako se policijski kordon povukao sa blokade Mosta na Savi u Šapcu deset minuta pre najavljenog okončanja protesta, a dva minuta pre nego što se prema okupljenima uputio bager, praćen grupom muškaraca koji su nosili čekiće i drvene motke, koja je fizički nasrnula na okupljene građane i udarala ih ovim predmetima.

Prema tvrdnjama nekoliko građana koji su prisustvovali okupljanju na Mostu na Savi sa kojima smo imali kontakt, desetina prisutnih je tokom trajanja incidenta zvala dežurnu službu policije, tražeći da policijski službenici što pre izađu na teren i zaštite ih od napada, na šta su im službenici prekidali vezu. Građani takođe tvrde da je napadu muškaraca sa čekićima i drvenim motkama na skup sa nevelike udaljenosti svedočila i patrola saobraćajne policije, koja nije reagovala, i koja se vratila na Most neposredno nakon što su fizički napadi okončani. Nakon sukoba sa okupljenim građanima, među kojima je bilo žena i dece, napadači su se sa mesta događaja odvezli automobilima, za neke od kojih se tvrdi da predstavljaju službena vozila državnih i opštinskih funkcionera.

Sve navedeno ukazuje na ozbiljnu sumnju na to da su naoružani napadači postupali u sadejstvu sa policijskim organima, koji su im svojim povlačenjem ostavili prostor da u tom trenutku faktički “preuzmu vlast u svoje ruke”, i prepustili okupljene građane na milost i nemilost njihovoj samovolji. Ovaj scenario događaja umnogome podseća na dešavanja iz slučaja “Savamala”, koji još uvek nije dobio tužilački i sudski epilog.

Zbog svega navedenog, zahtevamo da Više javno tužilaštvo u Šapcu, Sektor unutrašnje kontrole MUP-a i Zaštitnik građana hitno preduzmu sledeće korake:

–        izvrše neposredan nadzor nad radom PU u Šapcu kojim će prikupiti sve informacije i dokumentaciju o tome iz kojih razloga i po čijem nalogu se kordon policijskih službenika povukao sa mesta javnog okupljanja na Mostu na Savi pre njegovog okončanja, a neposredno pre dolaska bagera praćenog grupom muškaraca koji su nosili čekiće i drvene motke, koji su fizički nasrnuli na okupljene građane;

–        ispitaju da li su policijski službenici imali informacije o nailasku bagera i pomenute grupe muškaraca;

–        utvrde koliko je poziva građana za reakciju policije u to vreme bilo i kako je policija na te pozive odgovorila;

–        ispitaju da li je izostanak reakcije policije bio unapred pripremljen i da li su bili izdati nalozi službenicima koji su se javljali na pozive građana o načinu postupanja;

–        preduzmu mere da se identifikuju i krivično gone nepoznati muškarci koji su fizički napali okupljene građane, udarajući ih drvenim motkama i čekićima i krećući se bagerom ka prisutnima, među kojima je bilo i dece;

–        utvrde vlasništvo svih vozila kojima se dovezla grupa muškaraca koja je napala okupljene građane i, u slučaju da se radi o službenim vozilima Grada Šapca ili državnih organa i javnih preduzeća, utvrde ko je dao nalog ili odobrenje za njihovo korišćenje i iz kojih razloga;

–        preduzmu mere da se utvrdi individualna krivična i disciplinska odgovornost svih policijskih službenika zbog nereagovanja na pozive okupljenih građana i/ili sadejstva sa grupom muškaraca koja je na njih fizički nasrnula.

Obaveštavamo javnost da je Beogradski centar za ljudska prava ovim povodom zvanično uputio pritužbu Zaštitniku građana u ime jednog od očevidaca zabeleženog incidenata koji je bez uspeha pokušao da zatraži pomoć i reakciju policije, pozivajući dežurni broj 192. Očekujemo hitnu reakciju gore navedenih organa i najavljujemo da ćemo iskoristiti sve dostupne pravne mehanizme da pozovemo na odgovornost sve one koji su povredom svojih zakonskih dužnosti ugrozili bezbednost i slobodu građana u subotu, 27. novembra 2021. godine.

Potpisnice:

A11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava

Autonomni ženski centar

Beogradski centar za bezbednosnu politiku

Beogradski centar za ljudska prava

CRTA

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Centar za praktičnu politiku

Građanske inicijative

Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji

Inicijativa mladih za ljudska prava

Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM

Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD)

Naša zadužbina

Novi optimizam

Partneri Srbija

Slavko Ćuruvija fondacija

Trag fondacija

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Otvoreno pismo civilnog društva Vladi Republike Srbije

12. новембра 2021.

Logo beli 1

Povodom zabrane okupljanja radi uklanjanja murala Ratku Mladiću planiranog za 9. novembar, kao i hapšenja mirovnih aktivistkinja Aide Ćorović i Jelene Jaćimović i pokretanja prekršajnog postupka protiv njih za drsko i bezobzirno ponašanje zbog izraženog građanskog protesta protiv istog murala, mi,  dolepotpisane organizacije civilnog društva, zahtevamo da se u najkraćem mogućem roku preduzmu sledeći koraci:

 • Da Vlada Republike Srbije naloži nadležnim gradskim organima preduzimanje radnji u svrhu uklanjanja murala Ratku Mladiću, i time sprovođenje naloga Komunalne inspekcije GO Vračar o uklanjanju murala;  
 • Da Ministarstvo unutrašnjih poslova prekine praksu zabrane javnih okupljanja usled svoje navodne nespremnosti (ili nesposobnosti) da bezbednosno kontroliše kontraskupove;
 • Da Ministarstvo unutrašnjih poslova prestane da podnosi prekršajne prijave protiv aktivista koji koriste svoja Ustavom zagarantovana prava na slobodu izražavanja i okupljanja, kao i da preispita ponašanje policajaca u civilu prilikom hapšenja aktivistkinja;
 • Da se Vlada Republike Srbije jasno odredi prema pretnjama koje aktivisti i aktivistkinje dobijaju povodom podrške uklanjanju murala Ratku Mladiću, uključujući i pretnje aktivistima na samom skupu, na koje prisutni službenici policije nisu reagovali, kao i da tužilaštvo na njih reaguje u što kraćem roku.

 

Vladi Republike Srbije najpre želimo da skrenemo pažnju da zabrana skupa u organizaciji Inicijative mladih za ljudska prava, najavljenog za 9. novembar, u okviru kog je planirano uklanjanje murala Ratku Mladiću, zbog navodne opasnosti po bezbednost ljudi i imovine, predstavlja kršenje Ustavom zagarantovanog ljudskog prava na slobodu okupljanja. Najavljeni skup je uredno prijavljen, i planiran u koordinaciji sa stambenom zajednicom, a na osnovu rešenja o uklanjanju koje je izdala Komunalna inspekcija GO Vračar. Ova odluka MUP-a je u suprotnosti sa praksom Evropskog suda za ljudska prava, koja afirmiše da je, prilikom donošenja odluke o zabrani okupljanja, nadležni organ dužan da procenjuje samo bezbednosnu pretnju koja dolazi od učesnika skupa, a ne i verovatnoću nasilja koje može da iskrsne posledstvom reakcije drugih grupa. Takođe, države imaju pozitivnu obavezu da obezbede efektivno uživanje slobode okupljanja za osobe koje zastupaju nepopularne stavove ili koje pripadaju manjinama, zbog toga što su podložnije viktimizaciji i ugrožavanju bezbednosti. Ovo predstavlja nastavak nedopustive prakse Ministarstva unutrašnjih poslova, gde se ne dozvoljava održavanje politički nepodobnih skupova, uz pozivanje na mogućnost “međusobnog fizičkog sukoba” zbog “okupljanja većeg broja lica koja bi izrazila negodovanje i protivljenje skupu”. Zahtevamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova zaustavi ovu neprihvatljivu praksu, i najavljujemo da ćemo iskoristiti dostupne međunarodne mehanizme za zaštitu slobode okupljanja kao osnovnog ljudskog prava.

Po izdavanju rešenja o nedozvoljavanju skupa, Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin se oglasio saopštenjem u kome je ovu akciju okarakterisao kao “licemernu, podlu i vođenu zlom namerom”, direktno targetirajući nevladine organizacije i implicitno ih optužujući da žele “neprijatelje Srbije” da “obraduju slikama krvavih srpskih glava”. Saopštenjem Ministarstva je potom bez jasnog pravnog osnova najavljena zabrana svih okupljanja u Njegoševoj ulici na dan prvobitno zakazanog protesta, kada su prema svedočenjima očevidaca, pripadnici MUP-a zaustavljali i legitimisali građane i građanke koji su se zatekli u neposrednoj blizini murala. 

U opštoj atmosferi tenzije koju je svojim postupanjem i zapaljivim izjavama proizvelo Ministarstvo, mirovne aktivistkinje Aida Ćorović i Jelena Jaćimović su, uz prekomernu upotrebu sile, privedene dok su, u znak protesta protiv ratnohuškačke politike i veličanja ratnih zločinaca, jajima gađale mural Ratku Mladiću. Nakon saslušanja, one su puštene na slobodu, i protiv njih su podnete prekršajne prijave zbog drskog i bezobzirnog ponašanja. Zahtevamo da Ministarstvo unutrašnjih poslova prestane sa praksom pokretanja prekršajnih postupaka kao vidom obračunavanja sa kritičarima i pritiskom na aktiviste i aktivistkinje koje koriste svoje Ustavom zagarantovano pravo na slobodu okupljanja i izražavanja.

Na društvenim mrežama su dostupni brojni snimci hapšenja Ćorović i Jaćimović, na kojima se vide neuniformisana lica koja, kršeći Zakon o policiji, bez prethodnog predstavljanja kao policijski službenici nasilno privode dve žene koje ne pružaju otpor, i oglušavaju se o zahteve da im pokažu službenu legitimaciju. Podsećamo da je Nacrtom Zakona o unutrašnjim poslovima, koji je povučen posle reakcije civilnog društva, bila predviđena prekršajna kazna za one koji objave podatke o identitetu policijskih službenika koji primenjuju ovlašćenja. U ovom slučaju, upravo je snimanje postupanja policije i javno objavljivanje tih snimaka skrenulo pažnju javnosti na ovaj slučaj, i omogućilo identifikovanje policajaca koji su prekoračili svoja ovlašćenja kao i njihovo procesuiranje, koje zahtevamo da Vlada Srbije naloži u što kraćem roku. Takođe, javno su dostupni i snimci poštovalaca lika i dela Ratka Mladića koji su, u prisustvu policijskih službenika i bez ikakve njihove reakcije, javno pretili građanima okupljenim u znak podrške aktivistkinjama, i ugrožavali bezbednost novinara koji su sa skupa izveštavali. Nadamo se brzoj identifikaciji i procesuiranju tih lica, čiji identitet policija lako može da utvrdi na osnovu dostupnih snimaka. 

Jasno je da je pretnjama i uvredama upućenim protivnicima murala doprinela retorika koja potiče od samog vrha vlasti, budući da je i sam Predsednik Republike u svojim javnim nastupima targetirao organizacije civilnog društva, kao i aktiviste i aktivistkinje, etiketirajući ih kao osobe koje žele da naštete Srbiji; nazivajući ih “bezobzirnim prema svojoj zemlji” i optužujući ih da “govore sve najgore o sopstvenom narodu”. Ukoliko Vlada Republike Srbije ne podržava ugrožavanje bezbednosti građana koji su digli glas protiv veličanja ratnih zločinaca zbog javnog izražavanja takvih stavova, zahtevamo da se u najkraćem roku jasno odredi i osudi pretnje i progon kojim su aktivisti i aktivistkinje izloženi, i da Vlada, predsednik i drugi nosioci vlasti prestanu da svojim izjavama stvaraju utisak da su građani koji koriste ustavna prava neprijatelji države.

 

Potpisnice:

 

 1. Građanske incijative
 2. Nezavisno udruženje novinara Srbije
 3. BIRODI
 4. Centar za kulturnu dekontaminaciju
 5. Autonomni ženski centar
 6. Nacionalna koalicija za decentralizaciju
 7. Beogradski centar za bezebsnosnu politiku
 8. Komitet pravnika za ljudska prava- YUCOM
 9. CRTA
 10. A 11 – Inicijativa za ekonomska i socijalna prava
 11. Omladinski centar CK13
 12. Catalyst Balkans
 13. Evropski pokret u Srbiji
 14. Slavko Ćuruvija Fondacija
 15. Beogradski centar za ljudska prava
 16. Inicijativa mladih za ljudska prava
 17. Centar za praktičnu politiku
 18. Fond za humanitarno pravo
 19. Centar za evropske politike
 20. Civil right defenders
 21. Da se zna
 22. Fondacija BFPE za odgovorno društvo
 23. Žene u crnom 
 24. Transparentnost Srbija
 25. Partneri Srbija
 26. Ujedinjeni protiv Kovida
 27. Društvo za održivu budućnost – Koraci
 28. Forum civilne akcije- FORCA
 29. Peščanik
 30. FemPlatz
 31. Trag Fondacija
 32. Novi Optimizam
 33. Podrinske Šabac
 34. Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 35. CANVAS
 36. Asocijacija Duga Šabac
 37. Evropski fond za Balkan
 38. Centar modernih veština
 39. Akademija ženskog liderstva
 40. Praxis
 41. Res publica Kragujevac
 42. Regionalna informativna agencija JUGpress
 43. Nova naša reč
 44. Glas građana Šumadije
 45. Odbor za ljudska prava Niš
 46. Romski Medijski servis
 47. Urban-In Novi Pazar
 48. Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS
 49. Konsultacije za lezbejke
 50. Centar za devojke Niš
 51. ISAC Fond
 52. Grupa 484
 53. Fondacija Iskorak
 54. Gej lezbejski info centar
 55. Udruženje žena Peščanik
 56. AS – Centar za osnaživanje mladih sa HIV-om
 57. Volonterski centar Vojvodine
 58. Narodni parlament Leskovac
 59. Ženska platforma za razvoj Srbije
 60. Centar za ženske studije
 61. Centar za izgradnju mira Kragujevac
 62. Centar Bioplis
 63. Incest Trauma Centar – Beograd
 64. Tamara Spaić, novinarka
 65. Marko Somborac, karikaturista
 66. Tamara Skrozza, novinarka
 67. Europolis
 68. Vojvođanski građanski centar
 69. PROTECTA
 70. Kontrapres
 71. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 72. Forum žena Prijepolja
 73. Srbija u pokretu
 74. Impuls Tutin
 75. Centar za monitoring i aktivizam – CEMA
 76. Ljiljana Stevković
 77. NVO ASTRA
 78. Udruženje Fenomena
 79. Udruženje “Škola za opstanak”
 80. Fondacija Centar za demokratiju
 81. Centar za istraživanje javnih politika
 82. DAH Teatar

Usvojeni Predlog zakona o referendumu ishitren, ograničava građansku suverenost

11. новембра 2021.

bg cent 1

Vlada Srbije je usvojila Predlog zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, prema kome je predviđeno njegovo hitno usvajanje i stupanje na snagu, iako su organizacije civilnog društva u više navrata ukazivale na izostanak suštinske javne rasprave o nacrtima ovog zakona, njihovu neusaglašenost sa međunarodnim standardima i brojna rešenja koja onemogućavaju ostvarivanje osnovnog prava građana da kao nosioci suverenosti putem referenduma i narodne inicijative odlučuju o najznačajnijim društvenim pitanjima.

Usvojenim Predlogom je predviđeno da će novi Zakon o referendumu stupiti na snagu sledećeg dana po donošenju i objavljivanju u Službenom glasniku. Obrazlažući rešenje da zakon stupi na snagu u ovako ubrzanom postupku, što Ustav dopušta samo u izuzetnim slučajevima, Vlada je navela planirane rokove za sprovođenje postupka promene Ustava, što je suprotno međunarodnim standardima i mišljenju Venecijanske komisije da u periodu od godinu dana od usvajanja novog zakona, ili izmena postojećeg, ne treba primenjivati njegove odredbe, kao i da izmene ne treba usvajati radi održavanja konkretnog referenduma. Venecijanska komisija je izrazila žaljenje što vlasti u Srbiji nisu blagovremeno pristupile izmenama ovog zakona, i preporučila održavanje sledećeg referenduma tek po proteku roka od godinu dana.

Brojna pitanja iz spornih nacrta su našla mesto i u Predlogu Vlade, kao na primer ograničavanje obaveznosti odluke donete na referendumu na samo godinu dana, mogućnost propisivanja paralelnih procedura glasanja tokom trajanja epidemije i u drugim posebnim situacijama, propisivanje plaćanja naknade za overu potpisa, i dr. Posebno treba imati u vidu da Vlada nije uzela u obzir većinu preporuka Venecijanske komisije.

Imajući u vidu važnost i značaj promene Ustava, ali i značaj Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi „planirani rokovi“ ne mogu biti opravdanje za izostanak suštinske javne rasprave i usvajanje zakona čija rešenja ostavljaju mogućnost za ograničavanje građanske suverenosti i nepoštovanje volje građana.

Potpisnice:

 • Beogradski centar za ljudska prava
 • Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost CRTA
 • Centar za pravosudna istraživanja CEPRIS
 • Građanske inicijative
 • Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM
 • Transparentnost Srbija