Saopštenja

Izjava Beogradskog centra za ljudska prava povodom kršenja ljudskih prava na Kosovu i u Južnoj Srbiji

18. februar 2001.
Teroristi koji se regrutuju među najgorim i najnerazumnijim Albancima iz raznih zemalja svakog dana nas ispunjavanju sve dubljim gnušanjem. Njihovi podmukli napadi na nevine ljude na Kosovu i u Južnoj Srbiji nisu samo izraz prezira prema ljudskim pravima nego su i usmereni na izazivanje nove ljudske tragedije za sve stanovnika tih prostora. Teroristi se u istoj nameri udružuju sa svim protivnicima demokratije u Srbiji i zajedno s njima vladavinu prava tumače kao slabost, koju hoće što pre da iskoriste za postizanje nečovečnih ciljeva.

(više…)

Energičnije protiv rasizma

11. februar 2001.
Beogradski centar za ljudska prava najoštrije osuđuje napad na Cucija Nikolića (28) Roma iz Kovina, koji se dogodio u noći između 2. i 3. februara. Kako su u petak preneli dnevni listovi, Marko Marković, Vladimir Krstin, Dejan Lukša, Žika zvani Ubica i advokat Zoran Koščal naneli su Nikoliću teške telesne povrede, jer se zabavlja s Koščalovom kćerkom. Postoje i indicije da je policijski inspektor Zoran Despenić znao za nameru napadača jer je Nikoliću, pre nego su ga odveli, rekao da ovi samo žele da popričaju s njim. Pri tom ništa nije učinio da napad na Nikolića spreči.
(više…)

Predrag Koraksić dobitnik nagrade „Konstantin Obradović“

7. decembar 2000.
Prvi dobitnik novoustanovljene nagrade »Konstantin Obradović« za unapređenje kulture ljudskih prava je Predrag Koraksić – Corax, karikaturista iz Beograda. Nagradu je uspostavio Beogradski centar za ljudska prava da bi obeležio uspomenu na svog osnivača i dugogodišnjeg zamenika direktora, profesora dr Konstantina Obradovića, jednog od najvećih jugoslovenskih i međunarodnih stručnjaka za međunarodno humanitarno pravo i aktivnog borca za ljudska prava u našoj zemlji.
(više…)

Protest zbog zatvaranja odbora za ljudska prava iz Leskovca

28. novembar 2000.
Beogradski centar za ljudska prava protestuje protiv rešenja MUP Leskovac, kojim se Odbor za ljudska prava iz Leskovca briše iz registra udruženja građana bez zakonskog osnova. Zakon o udruženjima građana i društvenim organizacijama, na koji se MUP Leskovac poziva, precizno odredjuje razloge usled kojih se udruženju gradjana može zabraniti rad. Medju zakonskim razlozima ne postoji niti jedan od onih na koje se u svom rešenju poziva MUP Leskovac. Vodjenje krivičnog postupka protiv predsednika udruženja i navodno bavljenje političkim aktivnostima nisu zakonski osnovi za zabranu rada udruženja.
(više…)

Zašto Saveznom ministarstvu pravde unapred smeta posmatranje predstojećih izbora?

13. septembar 2000.
Savezno ministarstvo pravde je 13. septembra usmenim putem upozorilo predstavnike CeSIDa da razmatra poništavanje uredne registracije ove nevladine organizacije, zbog „prekoračenja ovlašćenja“. Kako CeSID zaključuje, zamera im se javno objavljivanje rezultata lokalnih izbora u Srbiji 1996. godine, odnosno ukazivanje na drastičnu izbornu krađu na proteklim republičkim i lokalnim izborima.
(više…)

Zaustavimo uništavanje građanske svesti

31. avgust 2000.
Najlakše je ljude koji ukazuju na tuđe greške optužiti da su izdajnici. Prateći ovakvu logiku, izdaja je veća i mnogo više košta kada se ukazuje na greške koje čini država, odnosno ljudi koji je predstavljaju i koji greše u ime i za račun njenih građana. Greške koje je naredila i sprovela Vojska Jugoslavije na Kosovu i Metohiji koštale su života i imovine hiljade ljudi, žena i dece koji nisu nosili oružje i nisu pripadali separatističkoj OVK. Oni su takođe bili građani ove države. Greške koje je naredila pogrešna politika, a sprovela vojska, posredno su odgovorne i za nastavak tragične sudbine preostalih Srba i ostalih građana Srbije koji su još uvek na Kosovu.

(više…)