Saopštenja

Osnovan Međunarodni krivični sud

10. april 2002.
Jedanaestog aprila će, u sedištu Ujedinjenih nacija u Njujorku, svečano biti deponovane rafitikacije Rimskog statuta Međunarodnog krivičnog suda. Deponovanjem 60. ratifikacije formalno će se uspostaviti Stalni međunarodni krivični sud.  Kao član koalicije za osnivanje Međunarodnog krivičnog suda, Beogradski centar za ljudska prava ukazuje na značaj stvaranja stalnog međunarodnog tela pred kojim će se suditi pojedincima odgovornim za teške međunarodne zločine.
(više…)

Fond za odbranu od ratnih huškača

5. april 2002.
Beogradski centar za ljudska prava uočava s velikom zabrinutošću da je naše društvo na putu da se pomiri s govorom mržnje i da rehabilituje ratne huškače, čija je pisana i izgovorena reč, milionski reprodukovana u masovnim medijima, tokom poslednje decenije XX veka mnoge ljude navela da postanu nevoljni ratnici, pa i svesne i nesvesne ubice i mučitelji. Ona je prouzrokovala smrt, osakaćenje i bolest hiljade nedužnih ljudi i milione konačno odvela u krajnju bedu i beskućništvo. Ratni huškači su druge slali u obračune a sami su ostali na bezbednoj daljini da bi tekli karijeru i sticali imetak.
(više…)

Tortura i dalje nekažnjiva?

11. mart 2002.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog surovog i nečovečnog postupanja policije u slučaju Vladimira Radojčića (28) iz Beograda, koga su policajci iz SUP Smederevo 26. februara podvrgli mučenju, surovom i nečovečnom postupanju.  Obaveza vlasti je da ovaj, kao i svaki drugi slučaj u kome postoji osnovana sumnja da se dogodio akt mučenja ili ponižavajućeg postupanja,  istraži i počinioce kazni.

(više…)

Saopštenje povodom izricanja presude Stevanu Nikšiću, uredniku NIN

29. januar 2002.
Beogradski centar za ljudska prava pridružuje se zabrninutosti koju je u našoj javnosti izazvala presuda Opštinskog suda u Beogradu protiv Stevana Nikšića, glavnog urednika NIN. Ova sudska odluka svedoči o krizi u kojoj se nalazi naše sudstvo, o nepostojanju kulture političkog govora i neprepoznavanju stvarnih protivnika ljudskih prava i demokratije.
(više…)

Svetlana Lukić i Svetlana Vuković dobitnice nagrade

7. decembar 2001.
Dobitnice nagrade »Konstantin Obradović« za unapređenje kulture ljudskih prava za 2001. godinu su Svetlana Lukić i Svetlana Vuković, novinarke iz Beograda. Nagradu je uspostavio Beogradski centar za ljudska prava da bi obeležio uspomenu na svog osnivača i dugogodišnjeg zamenika direktora, profesora dr Konstantina Obradovića, jednog od najvećih jugoslovenskih i međunarodnih stručnjaka za međunarodno humanitarno pravo i aktivnog borca za ljudska prava. (više…)

O nevraćanju dr Slobodana Vučetića na položaj sudije Ustavnog suda Srbije

5. septembar 2001.
Beogradski centar za ljudska prava izražava svoje negodovanje zbog odbijanja Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Republike Srbije da predloži poništenje odluke kojom je dr Slobodan Vučetić protivustavno i nezakonito odstranjen iz Ustavnog suda Srbije. Kao ugledni pravnik i sudija dr Vučetić je izabran za člana Saveta Beogradskog centra za ljudska prava.
(više…)