Saopštenja

Saopštenje povodom izricanja presude Stevanu Nikšiću, uredniku NIN

29. januar 2002.
Beogradski centar za ljudska prava pridružuje se zabrninutosti koju je u našoj javnosti izazvala presuda Opštinskog suda u Beogradu protiv Stevana Nikšića, glavnog urednika NIN. Ova sudska odluka svedoči o krizi u kojoj se nalazi naše sudstvo, o nepostojanju kulture političkog govora i neprepoznavanju stvarnih protivnika ljudskih prava i demokratije.
(više…)

Svetlana Lukić i Svetlana Vuković dobitnice nagrade

7. decembar 2001.
Dobitnice nagrade »Konstantin Obradović« za unapređenje kulture ljudskih prava za 2001. godinu su Svetlana Lukić i Svetlana Vuković, novinarke iz Beograda. Nagradu je uspostavio Beogradski centar za ljudska prava da bi obeležio uspomenu na svog osnivača i dugogodišnjeg zamenika direktora, profesora dr Konstantina Obradovića, jednog od najvećih jugoslovenskih i međunarodnih stručnjaka za međunarodno humanitarno pravo i aktivnog borca za ljudska prava. (više…)

O nevraćanju dr Slobodana Vučetića na položaj sudije Ustavnog suda Srbije

5. septembar 2001.
Beogradski centar za ljudska prava izražava svoje negodovanje zbog odbijanja Odbora za pravosuđe Narodne skupštine Republike Srbije da predloži poništenje odluke kojom je dr Slobodan Vučetić protivustavno i nezakonito odstranjen iz Ustavnog suda Srbije. Kao ugledni pravnik i sudija dr Vučetić je izabran za člana Saveta Beogradskog centra za ljudska prava.
(više…)

Rasprava pred Evropskim sudom za ljudska prava povodom bombardovanja zgrade RTS 1999. godine

4. septembar 2001.
Krajem oktobra 2001. održaće se javna rasprava pred Velikim većem Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu povodom zahteva koji su svojevremeno podneli srodnici četiri radnika RTS, poginula prilikom napada snaga NATO na zgradu Radio Televizije Srbije (RTS) u Beogradu 23. aprila 1999, kao i jedan pri tom povređeni radnik. Njih zastupaju predstavnici Beogradskog centra za ljudska i pravnici iz Velike Britanije i SAD.

(više…)

Saopštenje povodom uvođenja verske nastave u državne škole

17. jul 2001.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog toga što se u raspravama oko uvođenja verske nastave u državne škole pogrešno tumači ljudsko pravo na slobodu savesti i veroispovesti. Sloboda savesti i veroispovesti sadrži pravo čoveka da ispoveda onu veru za koju se opredeli, ali i pravo da ne ispoveda nijednu veru. Ova sloboda sadrži i pravo roditelja da vaspitaju svoju decu u skladu sa svojim uverenjima i s religijom koju sami izaberu. (više…)

SRJ ratifikovala Statut Međunarodnog krivičnog suda

Beogradski centar za ljudska prava izražava zadovoljstvo ratifikovanjem rimskog Statuta Međunarodnog krivičnog suda od strane SR Jugoslavije. Decembra 2000. godine, SR Jugoslavija se priključila grupi zemalja potpisnica ovog ugovora, usvojenog na diplomatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija u Rimu 17. jula 1998. godine. Statut je do sada potpisalo 139 zemalja.

(više…)