Saopštenja

SRJ ratifikovala Statut Međunarodnog krivičnog suda

17. jul 2001.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zadovoljstvo ratifikovanjem rimskog Statuta Međunarodnog krivičnog suda od strane SR Jugoslavije. Decembra 2000. godine, SR Jugoslavija se priključila grupi zemalja potpisnica ovog ugovora, usvojenog na diplomatskoj konferenciji Ujedinjenih nacija u Rimu 17. jula 1998. godine. Statut je do sada potpisalo 139 zemalja.

(više…)

Napad na grupe seksualnih manjina

2. jul 2001.
Beogradski centar za ljudska prava najoštrije osuđuje napad na građane homoseksualne i lezbejske orijentacije koji su se 30. juna mirno okupili u Beogradu, kako bi proslavili Medjunarodni dan ponosa homoseksualaca i lezbejki. Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost zbog izrazito nasilnog i netolerantnog stava jednog dela našeg društva prema pripadnicima seksualnih manjina kao i zbog činjenice da policija nije ispunila svoju obavezu da zaštiti grupe koje koriste svoje pravo na mirno okupljanje. Pedeset policajaca, koliko je SUP poslao da obezbeđuju ovaj skup nije bilo dovoljno da zaštiti učesnike manifestacije.
(više…)

SRJ ratifikovala protikole uz pakt o građanskim i političkim pravima UN

4. jun 2001.
Beogradski centar za ljudska prava izražava zadovoljstvo što je Savezna skupština 22. juna 2001. godine usvojila akt o ratifikaciji Prvog i Drugog fakultativnog protokola uz Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima (PGP).  Prvim fakultativnim protokolom uz PGP (1966) omogućava se pojedincima da se žale Komitetu za ljudska prava na povrede prava garantovanih Paktom od strane države ugovornice. Drugi fakultativni protokol obavezuje državu da ne izvršava smrtnu kaznu i da preduzme mere da ovu sankciju iz svojih zakona ukloni.

(više…)

Izjava Beogradskog centra za ljudska prava povodom kršenja ljudskih prava na Kosovu i u Južnoj Srbiji

18. februar 2001.
Teroristi koji se regrutuju među najgorim i najnerazumnijim Albancima iz raznih zemalja svakog dana nas ispunjavanju sve dubljim gnušanjem. Njihovi podmukli napadi na nevine ljude na Kosovu i u Južnoj Srbiji nisu samo izraz prezira prema ljudskim pravima nego su i usmereni na izazivanje nove ljudske tragedije za sve stanovnika tih prostora. Teroristi se u istoj nameri udružuju sa svim protivnicima demokratije u Srbiji i zajedno s njima vladavinu prava tumače kao slabost, koju hoće što pre da iskoriste za postizanje nečovečnih ciljeva.

(više…)

Energičnije protiv rasizma

11. februar 2001.
Beogradski centar za ljudska prava najoštrije osuđuje napad na Cucija Nikolića (28) Roma iz Kovina, koji se dogodio u noći između 2. i 3. februara. Kako su u petak preneli dnevni listovi, Marko Marković, Vladimir Krstin, Dejan Lukša, Žika zvani Ubica i advokat Zoran Koščal naneli su Nikoliću teške telesne povrede, jer se zabavlja s Koščalovom kćerkom. Postoje i indicije da je policijski inspektor Zoran Despenić znao za nameru napadača jer je Nikoliću, pre nego su ga odveli, rekao da ovi samo žele da popričaju s njim. Pri tom ništa nije učinio da napad na Nikolića spreči.
(više…)

Predrag Koraksić dobitnik nagrade „Konstantin Obradović“

7. decembar 2000.
Prvi dobitnik novoustanovljene nagrade »Konstantin Obradović« za unapređenje kulture ljudskih prava je Predrag Koraksić – Corax, karikaturista iz Beograda. Nagradu je uspostavio Beogradski centar za ljudska prava da bi obeležio uspomenu na svog osnivača i dugogodišnjeg zamenika direktora, profesora dr Konstantina Obradovića, jednog od najvećih jugoslovenskih i međunarodnih stručnjaka za međunarodno humanitarno pravo i aktivnog borca za ljudska prava u našoj zemlji.
(više…)