Saopštenja

Inicijativa za izradu nacrta zakona o dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija

20. septembar 2019.

Beogradski centar za ljudska prava uputio je ministarki pravde Neli Kuburović inicijativu da se zakonom uredi vršenje bezbednosnih pregleda i pretresa u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. 

Tekst inicijative možete pročitati ovde. 

Saopštenje: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu

17. septembar 2019.

Javno upozorenje Državnom veću tužilaca, Republičkom javnom tužiocu i Visokom savetu sudstva: Zaustavite zarobljavanje države u pravosuđu 

Organizacije civilnog društva pozivaju DVT, Republičkog javnog tužioca i VSS da rade svoj posao i zaustave dalje urušavanje institucija preko tabloida. 
Postupanje Republičkog javnog tužioca, samo na osnovu pisanja tabloida, bez ikakve provere, ukazuje na odsustvo poverenja u instituciju kojom rukovodi i u članove te institucije.  (više…)

Komitet protiv mučenja oglasio Srbiju odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Dževdeta Ajaza

2. septembar 2019.

Komitet protiv mučenja doneo je odluku kojom je Republiku Srbiju oglasio odgovornom zbog ekstradicije kurdskog političkog aktiviste Dževdeta Ajaza Turskoj 25. decembra 2017. godine. Komitet je utvrdio da je Republika Srbija izručenjem gospodina Ajaza povredila član 3 i član 22 Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nečovečnih ili ponižavajućih kazni ili postupaka.

(više…)

SAOPŠTENJE povodom izveštaja NPM Obs o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture Srbije

30. jul 2019.

Beogradski centar za ljudska prava skreće pažnju na izveštaj udruženja NPM Obs (Observatory of national preventive mechanisms against torture) u kojem su izneta zapažanja o radu Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture.  (više…)

Bez reakcije na govor mržnje iz skupštinskih klupa

9. jul 2019.

Narodni poslanik vladajuće stranke, Marko Atlagić je, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, mestu u kome sede poslanici koje su izabrali građani Srbije da ih na dostojanstven i pristojan način zastupaju u najviše predstavničkom telu u nastupu koji je, u najmanju ruku, neprimeren za funkciju koju obavlja, napao pojedine profesore Filozofskog fakulteta  Beogradu iznoseći niz uvreda na njihov račun. (više…)

Preminula prof. dr Lidija Basta Flajner (Fleiner)

1. jul 2019.

Izgubili smo našu dragu Lidiju, članicu Saveta Beogradskog centra za ljudska prava, vernog i odanog prijatelja. Dugo je predavala na Univerzitetu u Friburu (Fribourg) u Švajcarskoj i bila je direktor Instituta za federalizam. Sa Beogradskim centrom je sarađivala na nekoliko zajedničkih projekata, bila je vođa ekspertske grupe za pripremu novog Ustava Republike Srbije i preuređenje državne zajednice Srbije i Crne Gore (2000-2001). (više…)