Saopštenje povodom događaja na Kosovu

11. марта 1998.

kosovo-mapaNajoštrije osuđujemo dugogodišnju upornost režima da problem Kosova rešava samo polici­jskom silom i odbijanjem svakog razumnog dijaloga. Trebalo je i ranije znati da repre­sija može da proizvede protiv nasilje.Proteklih dana su na Kosovu i Metohiji izgubili živote mnogi građani SR Jugoslavije. Osnovna ljudska prava, pravo na život, ljudsko dostojanstvo i ličnu sigurnost – zagarantovana našim ustavima i međunarodnim ugovorima – opasno su ugrožena. Za to vreme nadležni organi Republike Srbije i SR Jugoslavije ne obaveštavaju javnost o  ljudskim žrtavama i o tome ko je odgo­voran njih. Zvanične informacije su nepotpune i protivrečne. Državni mediji ponovo šire nacionalnu mržnju i ksenofobiju, i čak idu dotle da na neviđeno vulgaran način napadaju humanitarne organizacije kao što je Crveni krst.

Nezavisna glasila se zastrašuju pretnjom krivičnog gonjenja u nadi da će vlast tako da dobije podršku manipulisanih i dezinformisanih građana. S tim u vezi, najoštrije osuđujemo pos­tupke okružnog javnog tužioca u Beogradu i tražimo njegovu ostavku.

Pozivamo nadležne državne organe i ovlašćene predstavnike građana albanske nacionalnosti da u najkraćem mogućem roku i bez postavljanja prethodnih uslova pristupe pregovorima za rešavanje sukoba na Kosovu i da se uzdrže od daljih nasilnih akcija. Ti pregovori moraju biti na nivou ozbiljnosti situacije uz puno poznavanje činjenica i uz obaveštavanje javnosti bez propagandnih zamki i smicalica. Sva sredstva javnog informisanja moraju da doprinesu stvaranju povoljne atmosfere za konstruktivne pregovore.

Samo pregovori mogu dovesti do rešenja, a svako dalje nasilje vodi u katastrofu nesagledivih razmera. Nijedno rešenje koje zanemaruje ljudska prava svih stanovnika Srbije i Jugoslavije neće biti ni valjano ni trajno.

Niko ne sme više da koristi ljudska prava kao izgovor za žrtvovanje ljudskih života i ljudske sreće u svrhe održavanja ili sticanje vlasti.

  • Autonomni ženski centar
  • Beogradski krug
  • Beogradski centar za ljudska prava
  • Centar za antiratnu akciju
  • Centar za kulturnu dekontaminaciju
  • Evropsko udruženje mladih Srbije
  • Fond za humanitarno pravo
  • Helsinški odbor za ljudska prava
  • Postpesimisti Beograda
  • Žene u crnom