Saopštenje povodom izricanja presude Stevanu Nikšiću, uredniku NIN

29. januar 2002.
Beogradski centar za ljudska prava pridružuje se zabrninutosti koju je u našoj javnosti izazvala presuda Opštinskog suda u Beogradu protiv Stevana Nikšića, glavnog urednika NIN. Ova sudska odluka svedoči o krizi u kojoj se nalazi naše sudstvo, o nepostojanju kulture političkog govora i neprepoznavanju stvarnih protivnika ljudskih prava i demokratije.
Dok tužioci odbijaju da pokreću postupke protiv najdrastičnijih izliva govora mržnje, rasizma, antisemitizma i izazivanja nacionalnih i verskih obračuna i dok nas svakodnevno obasipa najvulgarniji primitivizam, državni organi na to ne reaguju, a sudovi počinju da arbitriraju u nevažnim stvarima. Čak su i reakcije na to što se povodom privatne tužbe jednom novinaru preti lišenjem slobode najčešće usmerene u pogrešnom pravcu: njima se traži da vlada utiče na sudove, a ne to da se sudovi obavljaju svoju stvarnu funkciju. Na redu je zakonodavac, koji više ne može da odlaže donošenje zakona o informisanju i radiodifuziji; na redu su sudije koje treba da nastoje da prate praksu međunarodnih sudskih organa koji već godinama na moderan način, u interesu ljudskog dostojanstva i slobodnog razvoja demokratskog društva, rešavaju pitanja u vezi s poštovanjem prava i obaveza novinara.