Saopštenje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

10. децембра 2018.

Beogradski centar za ljudska prava izdao je saopštenje povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i obeležavanja 70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Saopštenje prenosimo u celosti, a možete da preuzeti u PDF formatu i sa OVOG linka. 

 

MEĐUNARODNI DAN LJUDSKIH PRAVA

70 godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima

  

Na današnji dan, 10. decembra 1948. godine, Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima. Kao reakcija na stravične posledice Drugog svetskog rata ona predstavlja prvi dokument kojim su osnovna ljudska prava označena kao neotuđiva i kao ona koja pripadaju svim ljudima bez obzira ko su i gde žive. Iako pravno neobavezujuća ona predstavlja kamen temeljac u istoriji ljudskih prava i polaznu osnovu za izgradnju međunarodnog sistema ljudskih prava.

Na 70. godišnjicu od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, u trenutku kada imamo brojne međunarodne ugovore za zaštitu ljudskih prava i razvijene mehanizme zaštite, njeni osnovni principi i vrednosti i dalje su u raskoraku sa stvarnošću. Brojni oružani sukobi, jačanje autoritarnih režima, terorizam i siromaštvo iznova stavljaju na test privrženost svih država sveta miru i poštovanju ljudskog dostojanstva. Na Međunarodni dan ljudskih prava treba ukazati i na činjenicu da je stanje ljudskih prava u Srbiji zabrinjavajuće. Prethodni period obeležili su ugrožavanje nezavisnosti sudske vlasti kao osnovnog čuvara ljudskih prava, gušenje slobode izražavanja i ugroženost ekonomskih i socijalnih prava građana i građanki Republike Srbije. Takođe, zaoštravanje političke retorike nosilaca vlasti država u regionu i nemogućnost rešavanja brojnih otvorenih pitanja konstruktivnim dijalogom doprineli su stvaranju društvene klime u kojoj je sve izraženija međunacionalna netrpeljivost.

Poštovanje ljudskih prava i jednakost svih građana su osnovne vrednosti čovečanstva za koje se nažalost, i dalje moramo boriti. Zbog toga je Dan ljudskih prava dan kada treba ukazati zahvalnost i istaći neprocenjivu ulogu braniteljki i branitelja ljudskih prava u borbi za slobodu i jednakost svih građana i građanki.  Takođe, na ovaj dan treba podsetiti donosioce odluka da uživanje i zaštita ljudskih prava u najvećoj meri zavisi od njihove spremnosti da poštuju osnovne principe i načela Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, ali i Ustav i druge međunarodne ugovore o ljudskim pravima. Beogradski centar za ljudska prava će, kao i do sada, nastojati da svojim delovanjem izgradi pravednije društvo čiji će temelj biti vrednosti proklamovane u Deklaraciji i društvo u kojem je svaki pojedinac slobodan i jednak u uživanju svojih prava.