Saopštenje povodom najava o vraćanju izbeglica koje stižu u Srbiju i ograničavanju pristupa njenoj teritoriji

22. februar 2016.

Beogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost povodom najava koje su izrečene na sastanku direktora policije Srbije i Bugarske u Dimitrovgradu 20. februara 2016. Naime, najavljeno je da izbeglice od ponedeljka 22. februara u Srbiju mogu da uđu isključivo kod Preševa, te da će Srbija i Bugarska zajedničkim merama nastojati da onemoguće ulazak izbeglica u Srbiju iz Bugarske.Podsećamo sve nadležne, u skladu sa Konvencijom o statusu izbeglica iz 1951. godine modifikovanom Protokolom iz 1967, Srbija ima obavezu da izbeglicama omogući pristup svojoj teritoriji i ne vraća ih na teritorije gde bi im pretio progon po jednom od osnova iz Konvencije. Zakon o azilu Republike Srbije predviđa mogućnost da se u Srbiji izrazi namera da se traži azil, na teritoriji Srbije, i na bilo kom graničnom prelazu.

Vraćanje tražilaca azila i izbeglica u bilo koju drugu zemlju mora se odvijati u skladu sa zakonski utvrđenim postupkom kako ne bi došlo do kršenja međunarodnog izbegličkog prava i međunarodnog prava ljudskih prava. Svaka osoba koja izrazi nameru da traži azil mora imati pristup pojedinačnom, pravednom i efikasnom postupku azila i efikasnom i delotvornom pravnom leku protiv mogućeg kršenja principa non-refoulement, koji je već decenijama čvrsto utemeljen u međunarodnom pravu kao norma od koje nisu dozvoljena bilo kakva odstupanja.

Beogradski centar za ljudska prava poziva organe Republike Srbije da u potpunosti poštuju sve međunarodno-pravne obaveze naše zemlje, koje postoje nezavisno od toga da li susedne zemlje krše sopstvene obaveze, i da ne narušavaju ugled koji je naša zemlja stekla tolerantnom politikom prema izbeglicama u prethodnoj godini.