Saopštenje povodom najavljenih izmena u oblasti krivičnog zakonodavstva

15. januar 2019.

REDSchwartz0613BlogBalanceBeogradski centar za ljudska prava izražava zabrinutost i žaljenje zbog načina na koji je izvršna vlast odlučila da se bavi problemom kriminaliteta u Srbiji. Izmene krivičnog zakonodavstva ne smeju se vršiti na ishitren već temeljan način, te očekujemo da će posle objavljivanja nacrta najavljenih izmena doći do stručne i sveobuhvatne javne rasprave o predloženim rešenjima koja će omogućiti njihovo sagledavanje, preispitivanje i procenu valjanosti predloženih izmena.

Kompletno saopštenje možete preuzeti OVDE