Saopštenje povodom svetskog dana izbeglica

19. jun 2015.

Rezolucijom 55/76 Generalne skupštine Ujedinjenih Nacija od 4. decembra 2000. godine, 20. jun proglašen je za Svetski dan izbeglica. Svetski dan izbeglica obeležava se od 2001. godine kako bi se svetskoj javnosti približilo teško stanje u kojem se nalaze izbeglice. Prema najnovijim podacima Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (sredina 2014. godine), u svetu ima oko 13 miliona izbeglica. S obzirom na razvoj situacije u nekoliko kriznih područja širom zemaljske kugle, razumno je očekivati da će taj broj rasti i ove godine, odnosno da će položaj u kojem se nalaze izbeglice bivati sve teži.

Sve veći broj ljudi koji su se, bežeći od progona, zaputili ka ,,tvrđavi Evropi’’, nažalost, ne nailaze uvek na dobar prijem među lokalnim stanovništvom. U više evropskih država jača ekstremna desnica i pokreti koji se zalažu za potpuno zatvaranje granica, a takve izjave sve češće možemo da čujemo i od strane vodećih političara i javnih ličnosti.

 Broj tražilaca azila u Srbiji u 2015. već je prevazišao ukupan broj ljudi koji su prošle godine izrazili nameru da ovde traže azil. Dok je u čitavoj 2014. godini taj broj iznosio 16.490 osoba, za samo prvih pet meseci 2015. on je već dostigao 22.182. Po prvi put od početka krize u Siriji i Iraku kao najveće izbegličke krize savremenog doba, na ulicama gradova u Srbiji mogu se zateći izbeglice – ljudi koji, u potrazi za utočištem, nemaju smeštaj, hranu ili medicinsku negu.

Beogradski centar za ljudska prava koristi ovu priliku da podseti na tragičnu situaciju u kojoj se nalaze izbeglice u Srbiji i da oda počast svima koji su stradali na putu ka Evropi. Apelujemo na nadležne organe u Republici Srbiji da poštuju svoju pravnu, ali i moralnu obavezu da ovoj izuzetno ranjivoj kategoriji pruže svu neophodnu pomoć kako bi se spasili ljudski životi i očuvalo ljudsko dostojanstvo.