Saopštenje Udruženja instituta za ljudska prava AHRI povodom ruske agresije na Ukrajinu

4. марта 2022.

Capture AHRI logoBeogradski centar za ljudska prava, kao jedina nevladina organizacija koja je punopravna članica globalne mreže Udruženje instituta za ljudska prava AHRI (Association of Human Rights Institutes), prenosi saopštenje ove mreže povodom ruske agresije na Ukrajinu:

„Mi, Udruženje instituta za ljudska prava (AHRI), kao globalna akademska mreža instituta za ljudska prava, stojimo solidarno sa Ukrajinom i izražavamo ozbiljnu zabrinutost zbog agresije Ruske Federacije na suverenu državu Ukrajinu.

24. februar 2022. godine predstavlja mračan datum za 21. vek. Odluka Ruske Federacije da naruši teritorijalni suverenitet Ukrajine, da ugrozi sudbinu miliona ljudi ukrajinskog i ruskog naroda, predstavlja nesporno kršenje osnovnih načela Povelje Ujedinjenih nacija i neposrednu pretnju brojnim pravilima međunarodnog prava, uključujući i međunarodno pravo ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo. Podsećamo na našu Potsdamsku deklaraciju u kojoj naglašavamo međusobno uzajamno obogaćivanje ove dve oblasti međunarodnog prava.

I Ruska Federacija i Ukrajina su se obavezale da će poštovati Povelju Ujedinjenih nacija, suverenu jednakost svih država članica i član 2, st. 4 Povelje UN, kojim se zabranjuje upotreba sile protiv teritorijalnog integriteta ili političke nezavisnosti drugih država. Obe države su takođe članice Saveta Evrope i OEBS i podležu nizu sporazuma usmerenih na očuvanje mira, bezbednosti i ljudskih prava. Invazija Ruske Federacije na suverenu ukrajinsku teritoriju očigledno je protivno međunarodnom pravu i ugrožava ustrojstvo mira koje je uspostavljeno nakon Drugog svetskog rata i preovlađuje u Evropi ovih poslednjih sedam decenija.

Rusku Federaciju takođe obavezuje sedam osnovnih ugovora UN o ljudskim pravima, kao i Evropska konvencija o ljudskim pravima. Podsećamo na stav Komiteta za ljudska prava da države članice Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima koje su uključene u akte agresije definisane međunarodnim pravom koji za posledicu imaju lišenje života, krše ipso facto pravo na život zaštićeno članom 6 Pakta. Svaki korak koji Ruska Federacija preduzima protiv Ukrajine negira njenu posvećenost poštovanju i zašiti prava civila u Ukrajini i onih u Rusiji koji nisu u mogućnosti da bezbedno izraze protivljenje postupcima svoje vlade. Ova upotreba sile bez presedana i očigledno kršenje Povelje UN, Pariske povelje i Završnog akta iz Helsinkija donose patnju i nesreću Ukrajini i njenom narodu. Zemlji koja je mukotrpno utrla svoj put ka demokratiji. Zemlji koja se 1994. godine odrekla svog nuklearnog arsenala. Zemlji koja je nastojala da osigura mir i prosperitet putem međunarodnih sporazuma i saradnje.

Sve dok Ruska Federacija ne zaustavi ovu akciju, mnogi će životi biti izgubljeni, mnogi će ljudi biti interno ili međunarodno raseljeni, a deci će biti uskraćen pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i bezbednosti. Ukrajinci će izgubiti svoje domove, svoju egzistenciju i svoje pravo na sigurnost. Već su dokumentovani neselektivni napadi na civile i civilnu infrastrukturu.

Kao međunarodna mreža instituta za ljudska prava ne možemo da ćutimo. Oštro osuđujemo oružanu agresiju Ruske Federacije protiv Ukrajine. Koristićemo našu mrežu i preduzeti sve akcije koje su nam na raspolaganju da pomognemo građanima Ukrajine.

Pozivamo Rusku Federaciju da odmah obustavi neprijateljstva u Ukrajini. Do tog trenutka, pozivamo Rusku Federaciju i njene oružane snage da poštuju pravila međunarodnog humanitarnog prava i međunarodnog prava ljudskih prava.

Pozivamo naše vlade i međunarodne organizacije da preduzmu sve korake koje mogu kako bi zaustavile rat i pomogle Ukrajini i njenom narodu. Pozivamo sve relevantne aktere da dokumentuju zločine i kršenja kako bi vinovnici bili pozvani na odgovornost.

Pozivamo rusku akademsku zajednicu i institute za ljudska prava da se bore protiv dezinformacija i da govore istinu kada se argumenti međunarodnog prava zloupotrebljavaju.

Kada mir konačno bude postignut, Ukrajini će biti potrebna podrška sveta, Evrope i svih nas za obnovu. Ne samo fizičkog okruženja, već i vere u vladavinu prava i njene ciljeve da promoviše mir.

Stojimo solidarno sa Ukrajinom, sa našim akademskim kolegama i studentima.“

28. februar 2022.

Saopštenje Udruženja institua za ljudska prava AHRI na engleskom jeiziku dostupno je OVDE.