Nezavisne institucije za zaštitu ljudskih prava naš su prirodni saveznik. Zaposleni u ovim institucijama rado i uvek odazivaju se pozivu da drže predavanja ili na drugi način učestvuju u programima Centra. Od 2012. godine, Beogradski centar je među organizacijama koje, zajedno sa Zaštitnikom građana, čine Nacionalni mehanizam za prevenciju torture. Tokom te godine, u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava (YUCOM), pratili smo primenu preporuka Zaštitnika građana koje su se odnosile na dobru upravu u praksi. Prošle, 2013. godine, nadgledali smo primenu preporuka Zaštitinika građana, Pokrajinskog ombudsmana i Poverenika za zaštitu ravnopravnosti koje su imale za cilj poboljšanje položaja nacionalnih manjina.

Prioritetne oblasti:

  • Praćenje preporuka Zaštitnika građana i Pokrajinskog ombudsmana
  • Praćenje preporuka Poverenika za zaštitu ravnopravnosti