Savet za štampu usvojio pet žalbi Beogradskog centra za ljudska prava

6. jul 2020.

Komisija za žalbe Saveta za štampu usvojila je pet odluka na žalbe Beogradskog centra za ljudska prava koje su se odnosile na anitimigrantske komentare objavljene na Facebook stranicama BlicaSrbija danas. Usvojene su četiri odluke protiv Blica i jedna protiv Srbija danas i sve su se odnosile na komentare koji su predstaljali govor mržnje i bili diskriminatorni u odonosu na migrante, tražioce azila i izbeglice, koji su bili uvredljivi za njih i koji su pozivaju na nasilje, bilo direktno ili indirektno.

U svih pet slučajeva Komisija je utvrdila da su pomenuti mediji prekršili tačke Odeljka IV Kodeksa (odgovornost novinara) o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja; i Odeljka V Kodeksa (novinarska pažnja) po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Iako tekstovi ispod kojih su se pojavili komentari nisu bili sporni, Komisija je utvrdila da je redakcija morala voditi računa o tome da diskriminatorne objave na društvenim mrežama podstiču širenje predrasuda i mržnje prema migrantima, te da njihovo uklanjanje u ovom slučaju nije nikakvo ograničavanje slobode govora, već predstavlja obavezu redakcije da se suprotstavi onima koji krše ljudska prava i zalažu se za diskriminaciju, mržnju i podsticanje nasilja.

Imajući u vidu da je reč o objavama na Facebook stranicama Blica koji prati oko 950.000 ljudi, i portala Srbija danas koju prati više od 300.000 pratilaca, odluke Komisije za žalbe Saveta za štampu predstavljaju značajno skretanje pažnje javnosti i kritiku medija koji prekoračuju slobodu govora, i diskriminatornim natpisima ugrožavaju manjinske grupe, u ovim slučajevima migrante. Ovakve odluke Saveta za štampu, nezavisnog samoregulatornog tela koje okuplja izdavače, vlasnike štampanih, onlajn medija i novinskih agencija kao i profesionalne novinare, predstavljaju i dobar odgovor sve većem širenju govora mržnje koji je prisutan u medijima i na društvenim mrežama. Beogradski centar za ljudska prava nastaviće da prati i reaguje na objave koje šire govor mržnje, pozivaju na diskriminaciju i ugrožavaju krhku kulturu ljudskih prava i tolerancije u Srbiji.