Savetovanje za sudije o izbegličkom pravu

9. jun 2017.

image-0-02-05-bf6c9cba3c67ef5e72ee6434df15175ca821e25c93a334181fce6d66e490e09e-VBeogradski centar za ljudska prava je, u saradnji sa Pravosudnom akademijom i uz podršku UNHCR, organizovao u Beogradu 8. juna 2017. godine savetovanje “Izbegličko pravo – međunarodni i domaći standardi”. Ovaj događaj bio je namenjen sudijama i saradnicima Upravnog i Vrhovnog kasacionog suda kao i polaznicima Pravosudne akademije.

Fokus savetovanja bio je na praksi nadležnih organa u postupku azila sa posebnim osvrtom na primenu koncepta sigurne treće zemlje. O efikasnosti pravnog leka u pogledu poštovanja načela non-refoulement, učesnici su imali priliku da diskutuju sa prof. Dragoljubom Popovićem (sudijom Evropskog suda za ljudska prava od 2005. do 2015. godine). Sudije su svoje stavove i mišljenja mogli da podele i sa ekspertima UNHCR i pravnicima Beogradskog centra za ljudska prava koji pružaju pro bono pravnu pomoć tražiocima azila.