Seminar o ljudskim pravima za zaposlene u kancelariji Ombudsmana AP Vojvodina

9. januar 2005.

Donator: Organizacija za evropsku bezbednost i saranju (OEBS)

Trajanje projekta: mart – april 2005

Beogradski centar za ljudska prava organizovao je u Novom Sadu, od 17.-19. marta i 7.-8. aprila 2005. godine, seminare o međunarodnim i nacionalnim standardima u oblasti ljudskih prava. Seminari su organizovani u nameri da se lokalni ombudsmani i zaposleni u kancelariji Ombudsmana AP Vojvodina još bolje upoznaju s međunarodnim instrumentima i  mehanizmima za zaštitu ljudskih prava, međunarodnim standardima, domaćom legislativom i implementacijom propisa u praksi. Predavači na seminarima bili su saradnici Beogradskog centra za ljudska prava Ružica Žarevac, Tatjana Papić i Vesna Petrović, prof. dr. Marijana Pajvančić iz Novog Sada, Silvija Panović Đurić iz Kancelarije Saveta Evrope u Beogradu, Livio Sarandrea iz Misija OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori.