Seminar o položaju dece izbeglica bez pratnje u postupku azila

3. novembar 2018.

U Subotici smo učestvovali na dvodnevnom seminaru o položaju dece izbeglica bez pratnje u postupku azila, koji je organizovao Visoki komesarijat organizacije Ujedinjenih nacija za izbeglice. O novim zakonskim rešenjima i postojećim izazovima u toj oblasti razgovarali smo sa predstavnicima Kancelarije za azil, organa starateljstva, Komesarijata za izbeglice i migracije, kao i kolegama iz drugih nevladinih organizacija. Drugog dana seminara, Beogradski centar za ljudska prava predstavio je ulogu pravnog zastupnika dece bez pratnje koja su zatražila međunarodnu zaštitu u Republici Srbiji.