Seminari i radionice o ljudskim pravima u srednjim školama u Srbiji

9. januar 2005.

Donator: Katolički komitet protiv gladi i za razvoj/Comité Catholique contre la Faim et pour le developpement  – CCFD

Trajanje projekta: januar – decembar 2005

Ciljna grupa ovog projekat bili su srednjoškolci koji u školi uče  francuski jezik. Projekat je uključio preko 100 srednjoškolaca i desetak profesora francuskog jezika i građanskog vaspitanja. Održana su četiri seminara na kojima je učestvovalo oko 30 učnika srednjih škola. Program seminara su činila predavanja o istoriji, razvoju i konceptu ljudskih prava. Najviše pažnje posvećeno je radu u grupama, simulacijama, radionicama, aktivnom učešću učesnika i multimedijalnim prezentacijama. Radionice su održane u četiri grada. Prvi seminar je održan u Jagodini, 14 i 15 maja, drugi u Paraćinu 4 i 5 juna, treći u Loznici 27 i 28 avgusta i četvrti u Bajnoj Bašti 6 i 7 oktobra.

Centar je takođe uspostavio saradnju sa Francuskim kulturnim centrom koji je obezbedio dodatni material za seminare kao i predavače koji su srednjoškolcima predstavili bitne ličnosti i događaj francuske istorije. Tako je pružena prilika učenicima i njihovim profesorima da se bliže upoznaju sa francuskom kulturom i da uspostave sardnju sa Francuskim kulturnim centrom.