Seminari za pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova

 • Seminar za oficire za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova – Zabrana zlostavljanja i postupanje prema licima lišenim slobode tokom zadržavanja u policiji, Beograd, 2. – 3. jun 2011.
 • Seminar za oficire za vezu Ministarstva unutrašnjih poslova – Zabrana zlostavljanja i postupanje prema licima lišenim slobode tokom zadržavanja u policiji, Beograd, 9. – 10. jun 2011.
 • Seminar za instruktore za obuku policije – Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rad policije, Sremska Kamenica, 5. – 7. septembar 2011.
 • Seminar za članove komisija za pritužbe – Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rešavanje pritužbi na rad policije, Beograd, 15. septembar 2011.
 • Seminar za članove komisija za pritužbe – Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rešavanje pritužbi na rad policije, Beograd, 16. septembar 2011.
 • Seminar za članove komisija za pritužbe – Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rešavanje pritužbi na rad policije, Beograd, 6. oktobar 2011.
 • Seminar za članove komisija za pritužbe – Zabrana mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja i rešavanje pritužbi na rad policije, Beograd, 7. oktobar 2011.
 • Seminar za prvu generaciju studenata Pravosudne Akademije – Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Fruska Gora, 3. – 4. novembar 2011.
 • Seminar za sudije i tužioce – Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja , Ečka, 11. – 12. novembar 2011.
 • Seminar za sudije i tužioce – Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Zlatibor, 2. – 3. decembar 2011.
 • Seminar za sudije i tužioce – Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Kragujevac, 16. – 17. decembar 2011.
 • Seminar za drugu generaciju studenata Pravosudne Akademije – Zabrana mučenja i drugih oblika nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, Ečka, 22. – 23. decembar 2011.
 • Seminar za državne organe koji učestvuju u postupku azila, lokalnu samoupravu i nevladine organizacije  – Trening o politici i praksi u oblasti azila i readmisije, (u saradnji sa grupom 484 i Beogradskim centrom za bezbedonosnu politiku), Loznica, 18. – 20. april 2012.
 • Kurs za prosvetne inspektore i savetnike – Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu u Srbiji (u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM), Zrenjanin, 9.maj 2012.
 • Kurs za prosvetne inspektore i savetnike – Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu u Srbiji (u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM), Novi Sad, 11.maj 2012.
 • Kurs za prosvetne inspektore i savetnike – Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu u Srbiji (u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM), Sombor, 23.maj 2012.
 • Kurs za prosvetne inspektore i savetnike – Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu u Srbiji (u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM), Niš, 4. jun 2012.
 • Kurs za prosvetne inspektore i savetnike – Borba protiv diskriminacije u obrazovnom sistemu u Srbiji (u saradnji sa Komitetom pravnika za ljudska prava – YUCOM), Beograd, 6. jun 2012.
 • Seminar za sudije upravnog suda – Postupak za dobijanje statusa izbeglice – međunarodni i domaći standardi, Beograd, 17. maj 2013.
 • Seminar za sudije prekršajnog suda – Postupak za dobijanje statusa izbeglice – međunarodni i domaći standardi, Beograd, 24. maj 2013.