Škola ljudskih prava 2011

15. februar 2011.

Donatori: Holandska ambasada u Republici Srbiji i Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju gradske uprave grada Beograda

Trajanje škole: 11- 20. novembar 2011.

Ovaj projekat nastavak je dugogodišnje tradicije Beogradskog centra za ljudska prava i obrazovnih delatnosti kojima se Centar bavi od svog osnivanja 1995. godine. Ovogodišnju realizaciju sedamnaeste Škole ljudskih prava pomogla je Holandska ambasada u Republici Srbiji, a Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju gradske uprave grada Beograda i Kancelarija za mlade grada Beograda ustupili su prostorije Info rooma gde će ovogodišnja Škola biti održana. Škola na jednom mestu okuplja polaznike zainteresovane za ovu oblast, studente prava, političkih nauka, društvenih nauka, poslediplomce i aktiviste nevladinih organizacija u Srbiji s jedne strane, a sa druge relevantne stučnjake iz ove oblasti, predstavnike međunarodnih institucija i nevladinih organizacija.

Škola se sastoji od preko 40 predavanja, debata, simulacija suđenja i prezentacija; tokom desetodnevnog intenzivnog kursa studenti će imati prilike da se upoznaju sa značajem ljudskih prava u našem pravnom sistemu, međunarodnim i nacionalnim izvorima ljudskih prava, praksom međunarodnih organa i sistemima zaštite, standardima prihvaćenim u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i osnovnim slobodama i pojedinim pravima koja se garantuju međunarodnim instrumentima koje je ratifikovala naša zemlja. Pored toga Škola ljudskih prava je prepoznata kao prilika gde mladi ljudi različitih interesovanja mogu da iskazuju svoje zaključke, razvijaju kritičko mišljenje, debatuju sa drugim polaznicima i već poznatim stručnjacima, da razvijaju prijateljstva i dalju saradnju sa svojim kolegama, ali i postanu deo jedinstvene alumni mreže Beogradskog centra za ljudska prava koju čine polaznici svih ranijih organizovanih škola. Više o uticima nekih alumnista možete pogledati ovde.