Škola ljudskih prava 2012

10. januar 2012.

Donatori:  The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund i Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju gradske uprave grada Beograda

Trajanje škole: 5 – 14. novembar 2012.

Škola ljudskih prava nastavak je dugogodišnje tradicije Beogradskog centra za ljudska prava i obrazovnih delatnosti kojima se Centar bavi od svog osnivanja 1995. godine. Od 2012. godine, Škola ljudskih prava ponela je ime istaknutog borca za ljudskih prava, profesora međunarodnog prava, osnivača i direktora Beogradskog centra za ljudska prava, Vojina Dimitrijevića.

                        Ovogodišnju realizaciju osamnaeste Škole ljudskih prava pomogao je The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund a Agencija za saradnju sa nevladinim organizacijama i evropsku harmonizaciju gradske uprave grada Beograda i Kancelarija za mlade grada Beograda ustupili su prostorije Info rooma gde je ovogodišnja Škola održana. Škola je na jednom mestu okupila polaznike zainteresovane za ovu oblast, studente prava, političkih nauka, društvenih nauka, poslediplomce i aktiviste nevladinih organizacija u Srbiji s jedne strane, a sa druge relevantne stučnjake iz ove oblasti, predstavnike međunarodnih institucija i nevladinih organizacija koji su kao predavači doprineli da se i 2012. godine Škola uspešno realizuje.

(pod pokroviteljstvom The Balkan Trust – The Project of the German Marshall Fund)

the project of the german marshall fun   kancelarija za mlade
     
skola_ljudskih_prava   skola_ljudskih_prava_1
     
blic_001  

 

 danas_001