Škola ljudskih prava „Vojin Dimitrijević“

7. novembar 2018.

Donatori: Ministarstvo spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke preko ambasade SR Nemačke u Beogradu i kancelarija Visokog komesarijata za izbeglice Ujedinjenih nacija (UNHCR) u Beogradu
Trajanje projekta: novembar 2018 – decembar 2018

Beogradski centar za ljudska prava je i ove godine organizovao Školu ljudskih prava koja predstavlja intenzivan šezdesetočasovni kurs o pojmu ljudskih prava, ograničenjima i derogaciji prava, zabrani diskriminacije, pravu na život, pravu na slobodu i bezbednost ličnosti, pravu na pravično suđenje, zabrani mučenja, trgovini ljudima, slobodi izražavanja, ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, pravima manjina, i drugim ljudskim pravima.Kroz korišćenje različitih metoda kao što su predavanja, radionice i panel diskusije, polaznici Škole imaju priliku da čuju i nauče o teorijskim aspektima pojedinačnih prava, oblicima zaštite i drugim društveno aktuelnim temama. Predavanja se održavaju uz učešće profesora, sudija, advokata, predstavnika međunarodnih organizacija i aktivista iz nevladinih organizacija.

Program ovogodišnje Škole dostupan je ovde